VGD komt op voor uw
pensioen belangen!

VGD geeft stem aan gepensioneerden! 

De VGD heeft een krachtige stem bij het Pensioenfonds Detailhandel. 4 leden hebben zitting in het verantwoordings orgaan de VO en 1 lid in het bestuur van het pensioenfonds namens de Gepensioneerden

Om onze stem kracht bij te zetten, zeker bij de overheid, politieke partijen en andere relevante organisaties, is onze vereniging aangesloten bij de landelijke Koepel Gepensioneerden de KG.

Wat is Koepel Gepensioneerden?

Koepel  Gepensioneerden is de landelijke overkoepelende belangen vereniging waar ruim 82 lidorganisaties bij zijn aangesloten.

Samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen behartigt Koepel Gepensioneerden de belangen van ruim 300.000 pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Indirect vertegenwoordt de Koepel de ruim 3 miljoen Gepensioneerden die Nederland telt.

Door de kracht van het aantal wordt de KG gehoord en is een gesprekspartner voor pensioenen, Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW) en Inkomen en Koopkracht en AOW. Centraal staat de materiële belangenbehartiging voor gepensioneerden.

 

Ook uw stem moet daarbij gehoord worden. Wordt lid van onze vereniging. Heel eenvoudig, klik bovenstaande rubriek "lid worden" aan en dan vindt u daar een aanmeldings formulier en alle condities voor aanmelding. Wacht niet en meldt u direct aan!

 


Blijf op de hoogte, like en deel ons op Facebook


De ALV-landdag op 22 april is i.v.m. het Coronavirus geannuleerd.  Helaas moeten wij ook de alternatieve datum van 2 september ook annuleren. Het is niet verantwword om met ruim 275 leeftijd genoten deze ALV door te laten gaan.

Wij hopen in het voorjaar van 2021 deze ALV met het mooie programma te kunnen organiseren.


Corona nieuws van het Zilveren Kruis!

 

Pensioenbelangen

De VGD behartigt niet alleen de belangen van alle gepensioneerden, die een aanvullend pensioen ontvangen van een Nederlands Pensioenfonds gerelateerd aan de detailhandel, maar ook die van nog werkende 60+’ers in de detailhandel. Met ruim 5.500 leden is de VGD één van de grootste belangenverenigingen. Onze pensioenen staan de laatste jaren behoorlijk onder druk door allerlei  bezuinigingsmaatregelen. De VGD is sterk en belangrijk, en als lid heeft u de zekerheid dat de belangen van u én uw partner worden behartigd.

 

Invloed
De VGD laat haar professionele visie luid en duidelijk horen in de verschillende overlegorganen van de overheid, de Tweede en Eerste Kamer, het ministerie van Sociale Zaken en bevordert de medezeggenschap van de gepensioneerden in de gerelateerde pensioenfondsen, waaronder Bpf-D. Om onze invloed te vergroten, werken wij nauw samen met collega- organisaties.

 

Meer voordelen
Het lidmaatschap van de VGD moet toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom houden we de contributie laag.
Voor 2019 bedraagt deze € 15,00 per jaar, dat is slechts € 1,25 per maand!
Daarbij profiteren onze leden en hun partners direct van aantrekkelijke kortingen op onze collectieve verzekeringen,bij Zilveren Kruis en Centraal Beheer, waarmee zij honderden euro’s per jaar besparen.

 

INFORMATIE

Wilt u meer informatie of heeft u specifieke vragen? Neem u dan gerust contact met ons op.
Stuur een e-mail: info@v-g-d.nl of bel ons centrale telefoonnummer: 045 20 56 911.

Samen sterker!

De VGD bevordert de medezeggenschap van de gepensioneerden in pensioenfondsen uit de detailhandel en verantwoordingsorganen. Ook werken wij nauw samen met tal van collega-organisaties. Zo worden de belangen van u én uw partner optimaal behartigd.
Zie ook: Wat doen we

Voordeel voor leden

  • De contributie bedraagt slechts € 15,00 per jaar!
  • Kortingen op onze collectieve verzekeringen, ook voor uw partner, waarmee u honderden euro’s per jaar bespaart.

Zie ook: Lid worden

Word ook lid

Belangenbehartiging van gepensioneerden is in deze tijd noodzakelijker dan ooit! De VGD komt op voor uw belang.
Ga naar: Lid worden en sluit u aan!

Recente artikelen

Nieuwsbrieven van de Koepel Gepensioneerden

Nieuwsbrief nr 16 Nieuwsbrief nr 15…
Lees meer

Brief van het Zilveren Kruis

24-3-2020 Uw gezondheid staat bij ons voorop. Ook nu het coronavirus ons …
Lees meer

JowTube: IT voor en door senioren

21-2-2020  Op de website www.jowtube.nl vindt u enorm veel korte en d…
Lees meer

Raad van Ouderen: ‘Gemeenten, maak meer werk van gezondheid ouderen’

12-2-2020 Gemeenten moeten meer werk maken van bewustwording en het stimule…
Lees meer