9 redenen om lid te worden van de VGD!

  • Tijdelijke aanbieding om GRATIS lid te worden van de VGD t/m december 2022!!
  • Een krachtige stem die de belangen van gepensioneerden en nog werkende zestigplussers behartigt.
  • Meepraten over het nieuwe pensioenstelsel dat uiterlijk in 2026 wordt ingevoerd.
  • Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
  • Toegang tot informatie en advies over juridische en sociale zaken.
  • Aantrekkelijke ledenvoordelen.
  • Samen staan voor een eerlijke verdeling, ook voor jongere collega’s.
  • Verhalen en tips om van je pensioen te genieten.
  • Verbonden blijven met je vakgebied.

De omzetting van het huidige recht op een bepaald ouderdomspensioen naar een “eigen pensioenpotje” zal nog heel wat overleg en rekenwerk vereisen, voordat een rechtvaardige verdeling, die voor iedereen aanvaardbaar is, wordt gevonden.

En juist omdat in de afgelopen jaren bepaalde groepen meer en andere groepen minder kregen dan gerechtvaardigd was, is het nu zaak op te letten dat hier tenminste enige compensatie voor wordt verkregen. Word daarom lid van de VGD om samen een krachtige stem te vormen!

Wie kunnen lid worden van de VGD? Personen die:
• Pensioen ontvangen van een Nederlands Pensioenfonds gerelateerd aan de detailhandel,
• 60 jaar en ouder zijn, maar nog niet met pensioen en die een pensioen opbouwen bij een pensioenfonds, gerelateerd aan de detailhandel.
• een uitkering ontvangen, die verband houdt met hun beëindigde arbeidsrelatie, zoals een WAO-, VUT- of afvloeiingsregeling en die daardoor een pensioenaanspraak hebben op het pensioenfonds.
• een nabestaande-pensioen ontvangen van een pensioenfonds, gerelateerd aan de detailhandel,

Ja, ik word lid van de VGD en profiteer direct van de collectieve voordelen van het lidmaatschap

Mijn lidmaatschap is gratis t/m december 2022 en stopt automatisch. Daarna wordt contact met u opgenomen, of u betaald lid wil worden.

 

Na inschrijving wordt u een lidmaatschapsnummer toegekend. Dit staat ook altijd vermeld op de adressticker van de OutFit. Hiermee kunt u inloggen op de ledenpagina van de website. Het lidnummer kunt u opvragen per mail: penningmeester@v-g-d.nl of telefonisch op tel nr. 06-83981504

Partnerlidmaatschap

Het lidmaatschap voor uw partner is gratis en u profiteert direct van de collectieve voordelen van het lidmaatschap van uw partner.

Betaling contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en bedraagt vanaf 2019 minimaal €15,00. Het is een traditie in onze vereniging om de contributie zo laag mogelijk te houden. Zo kan iedereen, die daarvoor in aanmerking komt, lid worden. Dat wordt ons gelukkig mogelijk gemaakt door leden, die een vrijwillige extra bijdrage doen. Dat is ook echt nodig!

Nieuwe leden ontvangen een schriftelijke bevestiging van de aanmelding als lid.


Wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van de vereniging en de belangenbehartiging van haar leden? Laat het ons weten!

Ja, ik wil een actieve bijdrage leveren op het gebied van: