Wie kunnen lid worden van de VGD? Personen die:
• Pensioen ontvangen van een Nederlands Pensioenfonds gerelateerd aan de detailhandel,
• 60 jaar en ouder zijn, maar nog niet met pensioen en die een pensioen opbouwen bij een pensioenfonds, gerelateerd aan de detailhandel.
• een uitkering ontvangen, die verband houdt met hun beëindigde arbeidsrelatie, zoals een WAO-, VUT- of afvloeiingsregeling en die daardoor een pensioenaanspraak hebben op het pensioenfonds.
• een nabestaande-pensioen ontvangen van een pensioenfonds, gerelateerd aan de detailhandel,

Ja, ik word lid van de VGD en profiteer direct van de collectieve voordelen van het lidmaatschap

 

Na inschrijving wordt u een lidmaatschapsnummer toegekend. Dit staat ook altijd vermeld op de adressticker van de OutFit. Hiermee kunt u inloggen op de ledenpagina van de website. Het lidnummer kunt u opvragen per mail: penningmeester@v-g-d.nl of telefonisch op tel nr. 06-83981504

Partnerlidmaatschap

Het lidmaatschap voor uw partner is gratis en u profiteert direct van de collectieve voordelen van het lidmaatschap van uw partner.

Betaling contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en bedraagt voor 2019 minimaal €15,00. Het is een traditie in onze vereniging om de contributie zo laag mogelijk te houden. Zo kan iedereen, die daarvoor in aanmerking komt, lid worden. Dat wordt ons gelukkig mogelijk gemaakt door leden, die een vrijwillige extra bijdrage doen. Dat is ook echt nodig! U kunt het door u gewenste bedrag invullen op onderstaande machtiging automatische incasso.

Nieuwe leden ontvangen een schriftelijke bevestiging van de aanmelding als lid.

Machtiging automatische incasso

Hierbij machtig ik tot wederopzegging de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel (VGD) te Leiderdorp tot afschrijving van de jaarlijkse contributie van mijn onderstaande IBAN rekening nummer.

Ik wens jaarlijks op vrijwillige basis als contributie € te laten incasseren van:

* Zonder vermelding van uw actuele en geldige IBAN nummer kunnen wij uw inschrijving als lid niet verwerken

Als genoemde IBAN rekening nummer op een andere naam staat vul dan deze naam hieronder in:

De contributie wordt geind op onze rekening bij de ING bank IBAN nr: NL66 INGB 0000423595

De machtiging voor automatische incasso kunt u op ieder gewenst moment intrekken. Wijzigt u uw bankrekening nummer dus ook uw IBAN nummer geef dit direkt door aan onze penningmeester. Indien u niet akkoord gaat met het geinde bedrag kunt u binnen 56 dagen uw bank het geinde bedrag terug laten storten. Storneren noemen we dat. Geef a.u.b. dan wel de reden op van deze stornering.


Wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van de vereniging en de belangenbehartiging van haar leden? Laat het ons weten!

Ja, ik wil een actieve bijdrage leveren op het gebied van: