5 redenen om nú lid te worden van de VGD!

Let hier ook op: De omzetting van het huidige recht op een bepaald ouderdomspensioen naar een “eigen pensioenpotje” zal nog heel wat overleg en rekenwerk vereisen, voordat een rechtvaardige verdeling, die voor iedereen aanvaardbaar is, wordt gevonden.

En juist omdat in de afgelopen jaren bepaalde groepen meer en andere groepen minder kregen dan gerechtvaardigd was, is het nu zaak op te letten dat hier tenminste enige compensatie voor wordt verkregen. Word daarom lid van de VGD om samen een krachtige stem te vormen!

Lid worden van de VGD? Dat kan als u:

• Pensioen ontvangt van een Nederlands Pensioenfonds gerelateerd aan de detailhandel,
• 60 jaar en ouder bent, nog niet met pensioen maar wel een pensioen opbouwt bij een pensioenfonds, gerelateerd aan de detailhandel.
• een uitkering ontvangt, die verband houdt met hun beëindigde arbeidsrelatie, zoals een WAO-, VUT- of afvloeiingsregeling en die daardoor een pensioenaanspraak hebben op het pensioenfonds.
• een nabestaande-pensioen ontvangt van een pensioenfonds, gerelateerd aan de detailhandel,

Ja, ik word lid van de VGD en profiteer direct van de collectieve voordelen van het lidmaatschap

Mijn lidmaatschap is gratis t/m december 2022 en stopt automatisch. Daarna wordt contact met u opgenomen, of u betalend lid wil worden.

 

Na inschrijving wordt u een lidmaatschapsnummer toegekend. Dit staat ook altijd vermeld op de adressticker van de OutFit. Hiermee kunt u inloggen op de ledenpagina van de website. Het lidnummer kunt u opvragen per mail: ledenadministratie@v-g-d.nl of telefonisch op tel nr. 088-5054342

Partnerlidmaatschap

Het lidmaatschap voor uw partner is gratis en u profiteert direct van de collectieve voordelen van het lidmaatschap van uw partner.

Betaling contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en bedraagt vanaf 2019 minimaal €15,00. Het is een traditie in onze vereniging om de contributie zo laag mogelijk te houden. Zo kan iedereen, die daarvoor in aanmerking komt, lid worden. Dat wordt ons gelukkig mogelijk gemaakt door leden, die een vrijwillige extra bijdrage doen. Dat is ook echt nodig!

Nieuwe leden ontvangen een schriftelijke bevestiging van de aanmelding als lid.


Wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van de vereniging en de belangenbehartiging van haar leden? Laat het ons weten!

Ja, ik wil een actieve bijdrage leveren op het gebied van: