Pensioenbelangen

De VGD behartigt niet alleen de belangen van alle gepensioneerden, die een aanvullend pensioen ontvangen van een Nederlands Pensioenfonds gerelateerd aan de detailhandel, maar ook die van nog werkende 60+’ers in de detailhandel. Met ruim 4.000 leden zijn we één van de grootste en een sterke, invloedrijke belangenvereniging. Onze pensioenen staan de laatste jaren behoorlijk onder druk door allerlei bezuinigingsmaatregelen. Als lid van de VGD heeft u de zekerheid dat de belangen van u én uw partner worden behartigd.

Onze activiteiten

De Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel:

  • behartigt de belangen van gepensioneerden en de 60+ werkenden uit de detailhandel,
  • bevordert de medezeggenschap van haar leden in de diverse pensioenfondsen uit de Detailhandel.
  • maakt de wensen van de leden bekend bij de pensioenfondsen uit de Detalhandel door onze leden van het VO (verantwoordingsorgaan) in het pensioenfondsen Detailhandel en Wonen.,
  • biedt leden een platform voor discussie,
  • informeert en adviseert leden over juridische en sociale zaken,
  • neemt deel in projectgroepen,
  • biedt aantrekkelijke collectieve voordelen.

Invloed

De VGD laat haar professionele visie luid en duidelijk horen in de verschillende overlegorganen. Door overleg met pensioenfondsbesturen en zitting te nemen in verantwoordingsorganen bevordert de VGD de medezeggenschap van de gepensioneerden in pensioenfondsen uit de detailhandel en Wonen Om onze invloed te vergroten, werken wij nauw samen met tal van collega-organisaties. De VGD is een van de lidverenigingen aangesloten leden bij de KG Koepel Gepensioneerden. De koepel is door het grote aantal leden bij de lidverenigingen "Ruim 300.00" dé gesprekspartner bij de overheid, Eerste Kamer, Tweede Kamer, Politiek en de CAO partijen. Indirect vertegenwoordigt de KG Koepel Gepensioneerden de ruim 3 miljoen gepensioneerden in Nederland.

Informatie

De VGD houdt u op de hoogte van de actualiteit, van ontwikkelingen in pensioenzaken, die u direct raken. Niet alleen via de website, maar ook ontvangt u als lid ons informatieve kwartaalblad OutFit, met de laatste ontwikkelingen op pensioengebied en interessant en amusant nieuws. Bij actuele zaken maken wij ook gebruik van nieuwsbrieven die per mail aan onze leden gezonden worden.

Toekomst

Om invloed uit te blijven oefenen is het belangrijk dat onze vereniging veel leden vertegenwoordigt. Wij willen blijven groeien en daarom is in 2012 besloten het lidmaatschap van de belangenvereniging VGD toegankelijk te maken voor alle gepensioneerden met een pensioen van elk ondernemings- of bedrijfstakpensioenfonds in Nederland, gerelateerd aan de detailhandel. Hierdoor komt het aantal potentiële gepensioneerde leden van de belangenvereniging op ongeveer 300.000. Een grote stap voorwaarts!