Pensioenbelangen

De VGD behartigt niet alleen de belangen van alle gepensioneerden, die een aanvullend pensioen ontvangen van een Nederlands Pensioenfonds gerelateerd aan de detailhandel, maar ook die van nog werkende 60+’ers in de detailhandel. Met ruim 5.500 leden zijn we één van de grootste en een sterke, invloedrijke belangenvereniging. Onze pensioenen staan de laatste jaren behoorlijk onder druk door allerlei bezuinigingsmaatregelen. Als lid van de VGD heeft u de zekerheid dat de belangen van u én uw partner worden behartigd.

Onze activiteiten

De Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel:

  • behartigt de belangen van gepensioneerden uit de detailhandel,
  • bevordert de medezeggenschap van de gepensioneerden in het pensioenfonds,
  • maakt de wensen van de gepensioneerden bekend bij het pensioenfonds,
  • biedt gepensioneerden een platform voor discussie,
  • informeert en adviseert leden over juridische en sociale zaken,
  • neemt deel in projectgroepen,
  • biedt aantrekkelijke collectieve voordelen.

Invloed

De VGD laat haar professionele visie luid en duidelijk horen in de verschillende overlegorganen van de overheid, de Tweede en Eerste Kamer, het ministerie van Sociale Zaken en Cao-partijen. Door overleg met pensioenfondsbesturen en zitting te nemen in verantwoordingsorganen bevordert de VGD de medezeggenschap van de gepensioneerden in pensioenfondsen uit de detailhandel. Om onze invloed te vergroten, werken wij nauw samen met tal van collega-organisaties.

Informatie

De VGD houdt u op de hoogte van de actualiteit, van ontwikkelingen in pensioenzaken, die u direct raken. Niet alleen via de website, maar ook ontvangt u als lid ons informatieve kwartaalblad OutFit, met de laatste ontwikkelingen op pensioengebied en interessant en amusant nieuws.

Toekomst

Om invloed uit te blijven oefenen is het belangrijk dat onze vereniging veel leden vertegenwoordigt. Wij willen blijven groeien en daarom is in 2012 besloten het lidmaatschap van de belangenvereniging VGD toegankelijk te maken voor alle gepensioneerden met een pensioen van elk ondernemings- of bedrijfstakpensioenfonds in Nederland, gerelateerd aan de detailhandel. Hierdoor komt het aantal potentiële gepensioneerde leden van de belangenvereniging op ongeveer 300.000. Een grote stap voorwaarts!