Ieder bestuurslid kan naar behoefte een commissie instellen van leden. Als ondersteuning bij de uitvoering van de taken maar ook als kweekvijver voor nieuwe bestuursleden om de continuïteit te waarborgen. Gezien onze toekomstige activiteiten hebben we dringend behoefte aan commissies voor belangenbehartiging, redactie en communicatie en ledenwerving.

Taken belangenbehartiging:

 • Lobby bij Tweede Kamercommissie en overheidsinstanties,
 • Lobby bij pensioenfonds-adviserende instanties en Cao-partijen,
 • Deelname aan pensioenwerkgroepen,
 • Overleg met andere pensioenfondsverenigingen en belangengroeperingen.

Taken redactie en communicatie:

 • Nieuws en wetenswaardigheden voor de website en OutFit verzamelen,
 • Leden of anderen met interessant nieuws voor onze media interviewen,
 • Artikelen aanleveren en contact onderhouden met onze copywriter, die de OutFit redigeert en de tijdsplanning en opmaak coördineert,
 • Contacten onderhouden met de drukkerij over beeldmateriaal en verzending,
 • Contacten met websitebeheerder voor het onderhoud van de website.

Taken ledenwerving:

 • Bedrijven benaderen, die de pensioenvoorziening hebben ondergebracht bij Pensioenfonds Detailhandel en andere pensioenfondsen in de detailhandel,
 • Ledenwerving via de brochure van het Pensioenfonds Detailhandel en de vaste rubriek in de pensioenkrant van het Pensioenfonds,
 • Brochures samenstellen voor werknemers bij grotere bedrijven, die met pensioen gaan,
 • Ledenwervingsacties via onze website en OutFit,
 • Organisatie van promotionele activiteiten, zoals adverteren en regionale radio- en tv-reclame.