Vacature Voorzitter

Algemene leiding, woordvoerder extern (PR), werven en benoemen leden in VO, gesprekspartner van bestuur pensioenfondsen uit de detailhandel, vertegenwoordiging VGD bij KG Koepel Gepensioneerden en Platform Bedrijfstak Pensioenfondsen, bedrijfspresentaties. Redactielid van de Pensioenkrant bij het Pensioenfonds, Redactie Out-Fit en Website

Kees Dambrink Secretaris

Secretariaat, presentatie VGD bij bedrijven.

J.J. Verlaan Penningmeester / ledenadministratie

Beheer financiële middelen, administratie inkomsten en uitgaven, verzorgen financiële jaarstukken, ontwerp begroting en financiële overzichten, ledenadministratie.

Bart H E J J van Wijck Bestuurslid

Lid van VO, Ledenwerving, Presentatie VGD bij Bedrijven en Pensioenfondsen

Henriette Zeegers Bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter

A.J.M. Boonekamp Bestuurslid

lid van V.O Verantwoordigingsorgaan van het pensioenfonds Detailhandel

A. van Dantzich Bestuurslid

lid van V.O Verantwoordigingsorgaan van het pensioenfonds Detailhandel

H.G.J.E. Plagge Bestuurslid

Juridisch advies in relatie tot pensioenen, Contract beheer en onze vertegenwoordiger bij de KG Koepel Gepensioneerden