Actuele dekkingsgraad

Wat is de dekkingsgraad?
De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding aan tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen. De actuele dekkingsgraad is 104,2%.

Eind september 2020 zijn de bezittingen ca €30.60 miljard, tegenover de verplichtingen: ca €29.37 miljard.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. Deze was eind september 2020 106,1%.

Waarom is de dekkingsgraad zo belangrijk?
Het is voor pensioenfondsen belangrijk dat ze voldoende bezittingen hebben om de pensioenen nu en in de verre toekomst te kunnen uitkeren. Hoe hoger de dekkingsgraad, des te beter de financiële situatie van het pensioenfonds is. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het fonds precies evenveel vermogen als bezittingen. Voor iedere euro die betaald moet worden, is er 1 euro in kas. Precies genoeg lijkt mooi, maar het is veiliger om een buffer (reserve) te hebben. Om tegenvallers op te vangen, maar ook om de pensioenen te kunnen verhogen met een toeslag. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de dekkingsgraden van Nederlandse pensioenfondsen. Op grond van wettelijke bepalingen stelt DNB ook eisen aan pensioenfondsen. Zo moet de dekkingsgraad van Pensioenfonds Detailhandel minimaal 105% zijn. Komen we onder dit minimum, dan spreken we over onderdekking.

De waarde van jouw pensioen
Omdat prijzen blijven stijgen, wordt je geld elk jaar minder waard. Je kunt immers minder kopen voor hetzelfde bedrag. Dat betekent dat ook je pensioen van Pensioenfonds Detailhandel in waarde afneemt. Om dit te voorkomen, probeert het pensioenfonds elk jaar de pensioenen te verhogen.

Pensioenfonds Detailhandel betaalt de verhoging van jouw pensioen uit het behaalde beleggingsrendement. Een verhoging is echter alleen mogelijk als het pensioenfonds genoeg geld heeft. Je hebt dus niet automatisch recht op een verhoging. Het pensioenfonds reserveert geen geld voor een verhoging en er wordt geen premie voor betaald.

Herstelplan
Pensioenfonds Detailhandel gaat door met de maatregelen die eerder in het herstelplan zijn vastgelegd. We houden je via deze website op de hoogte van onze financiële positie.

Bron: Pensioenfonds Detailhandel

 

Grafisch ziet de ontwikkeling voor het Pensioenfonds Detailhandel er alsvolgt uit:


 

De beleidsdekkingsgraad voor Pensioenfonds Wonen is per eind september 2020 98,1%