Actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is 114,4%. Eind mei 2021 zijn de bezittingen ca €30.936 miljard, tegenover de verplichtingen: ca €27.774 miljard. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. Deze was eind mei 2021 108,8%.

Waarom is de dekkingsgraad zo belangrijk?

Hoe hoger de dekkingsgraad, des te beter de financiële situatie van het pensioenfonds is. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het fonds precies evenveel vermogen als bezittingen. Voor iedere euro die betaald moet worden, is er 1 euro in kas. Precies genoeg lijkt mooi, maar het is veiliger om een buffer (reserve) te hebben. Om tegenvallers op te vangen, maar ook om de pensioenen te kunnen verhogen met een toeslag. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de dekkingsgraden van Nederlandse pensioenfondsen. Op grond van wettelijke bepalingen stelt DNB ook eisen aan pensioenfondsen. Zo moet de dekkingsgraad van Pensioenfonds Detailhandel minimaal 105% zijn. Komen we onder dit minimum, dan spreken we over onderdekking.

De waarde van uw pensioen

Omdat prijzen blijven stijgen, wordt uw geld elk jaar minder waard. U kunt immers minder kopen voor hetzelfde bedrag. Dat betekent dat ook uw pensioen van Pensioenfonds Detailhandel in waarde afneemt. Om dat te voorkomen, proberen we elk jaar de pensioenen te verhogen op basis van de ontwikkeling van de prijzen.

Pensioenfonds Detailhandel betaalt de verhoging van jouw pensioen uit het behaalde beleggingsrendement. Een verhoging is echter alleen mogelijk als het pensioenfonds genoeg geld heeft. U heeft dus niet automatisch recht op een verhoging. Het pensioenfonds reserveert geen geld voor een verhoging en er wordt geen premie voor betaald.

Herstelplan

Pensioenfonds Detailhandel gaat door met de maatregelen die eerder in het herstelplan zijn vastgelegd. We houden u via deze website op de hoogte van onze financiële positie.

Grafisch ziet het er alsvolgt uit:

 

Dekkingsgraad pensioenfonds Wonen mei 2021

Beleidsdekkingsgraad:  104.0%
Actuele dekkingsgraad: 113.6%


Nieuwsbrieven van de Koepel Gepensioneerden

13-06-2021 De nieuwsbrieven van de Koepel Gepensioneerden
Lees meer

Oproep vrijwilligers van de Koepel Gepensioneerden

28-5-2021 De oproep voor vrijwilligers van de Koepel Gepensioneerden
Lees meer

Raad van Ouderen aan informateur

8-5-2021 Een Meerjarenplan ouderenhuisvesting en een Plan houdbare ouderenzorg
Lees meer

Pensioenfondsen te weinig transparant over kosten

01-04-2021 Meer dan de helft van de pensioenfondsen rapporteert in het jaarverslag niet op correcte wijze over de gemaakte kosten.
Lees meer

Artikel van de Koepel Gepensioneerden

22-3-2021 Het artikel Dialoognota van de Koepel Gepensioneerden
Lees meer

Nieuwsbrief van het Zilveren Kruis

04-3-2021 De Nieuwsbrief van het Zilveren Kruis
Lees meer

Magazine van de Pensioenfederatie

20-2-2021 Het Magazine van de Pensioenfederatie
Lees meer

Uitnodiging Pensioendebat

19-2-2021 Uitnodiging Pensioendebat 3 maart 2021
Lees meer

Pensioenfonds Detailhandel ondergebracht bij Capgemini

2-2-2021 Pensioenfonds Detaihandel is ondergebracht bij Capgemini
Lees meer

Mail van het VWS Communicatieteam Vaccinatie

15-1-2021 Dit is een mail van het VWS Communicatieteam Vaccinatie.
Lees meer

Hoeveel AOW/ANW krijg ik vanaf 1 januari 2021?

Nieuwe AOW en ANW bedragen vanaf januari 2021 bekend! Per 1 januari 2021 worden de bedragen van de AOW en ANW gewijzigd: Bekijk de AOW-bedragen Beki…
Lees meer

Premie Zilveren Kruis 2021

12-11-2020 De premie van de Basis Zeker stijgt met € 3,- naar € 128,45 per maand
Lees meer

Nieuwsbrief van het Zilveren Kruis

23-10-2020 De nieuwsbrief van het Zilveren Kruis
Lees meer

Brainstorm sessie over het Pensioenakkoord

13-10-2020 Op de geplande datum 2 november organiseert minister Koolmees een brainstormsessie
Lees meer

Magazine Pensioenfederatie

27-9-2020 Het nieuwe Magazine van de Pensioenfederatie is uit
Lees meer

Verkort jaarverslag Pensioenfonds Detailhandel

25-9-2020 Het verkorte jaarverslag van het Pensioenfonds Detailhandel 2019
Lees meer

Criminelen gebruiken spoofing

Spoofing is een (digitaal) trucje dat gebruikt wordt om een andere identiteit aan te nemen en daarmee anderen te misleiden
Lees meer

JowTube: IT voor en door senioren

21-2-2020 Op de website www.jowtube.nl vindt u enorm veel korte en duidelijke video’s
Lees Meer

Papier wint van online, maar senioren staan open voor digitale wereld

12-2-2020 Senioren die internet gebruiken, kiezen in veel gevallen voor wat bekend en vertrouwd is
Lees meer

Eerste nieuws van uw webmaster

12-10-2019 Om met de deur in huis te vallen, het is volgens mij belangrijk dat ook ouderen goed kunnen omgaan met de digitale wereld
Lees meer