"Zorgpact" wordt actieprogramma "Werken in de zorg".


21-1-2019 In 2015 werd in het kader van het advies over Zorg in 2030 het ZORGPACT (niet te verwarren met het Pact voor de ouderenzorg!) opgericht om Regionaal en Nationaal het onderwijs voor zorgmedewerkers te hervormen. Doekle Terpstra nam hierover de leiding op zich.

Thans kan worden gezegd dat de verschillende programma’s hierover hebben geleid tot regionale samenwerkingen van zorgopleidingen en zorguitvoerders en er sprake is van een cultuuromslag in zorg en welzijn. Er is grote steun voor meer samen investeren in opleidingen van huidige en toekomstige zorg professionals.

Het werk om dit verder voor elkaar te krijgen wordt nu voortgezet in een actieprogramma: Werken in de Zorg wat onlangs werd geïntroduceerd. Dat richt zich niet alleen op het doel meer mensen (jongeren en herintreders!) te laten kiezen voor een opleiding en baan in de zorg op diverse niveaus, maar ook het voor samenwerking tussen de opleidingen en de praktijk in de zorg. Doekle Terpstra heeft ook de leiding van dit programma op zich genomen.

Uiteraard is dit een goede zaak voor ons senioren want wij willen ook goede zorg krijgen door goed opgeleide zorgmedewerkers als wij dit nodig hebben.  

Bron: Nieuwsbrief NVOGTerug naar Zorg en welzijn