Succesvolle resultaten Manifest worden in praktijk gebracht


31-7-2018 Het Manifest Waardig Ouder Worden, dat KBO-PCOB met ChristenUnie en Omroep Max initieerde, heeft veel invloed op de actuele politieke agenda; het Manifest werd overgenomen in het huidige regeerakkoord en leidde tot het Pact Ouderenzorg. Een resultaat waar wij erg blij mee zijn, omdat we op deze manier daadwerkelijk actief kunnen meedenken over hoe waardig ouder worden een plek krijgt in onze samenleving.

 

Het Pact Ouderenzorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bestaat uit drie programma’s: Langer Thuis, Eén tegen Eenzaamheid en Thuis in het Verpleeghuis. Doel van het pact is de zorg voor senioren verbeteren door de strijd aan te gaan tegen eenzaamheid, de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren en langer thuis wonen beter mogelijk te maken.

In gesprek met de minister

Bij zowel de verdere planvorming als uitvoering van het pact is KBO-PCOB nauw betrokken bij deze drie programma’s; op zeer regelmatige basis voeren we hierover gesprekken met minister Hugo de Jonge en ambtenaren van het ministerie van VWS. Daarin nemen we altijd mee dat het samen optrekken met senioren in deze plannen een belangrijke basis moet zijn. Praat niet alleen over senioren, maar praat ook vooral mét senioren, is onze boodschap. Zo geven we uw belang ook praktisch handen en voeten.

Samen met u

Waardig ouder worden is een van de belangrijkste thema’s waar KBO-PCOB zich voor inzet. We gaan daarover ook graag met u in gesprek. In het najaar organiseren we een drietal bijeenkomsten om met senioren van gedachten te wisselen over het Pact Ouderenzorg. Deze input is van groot belang voor de belangenbehartiging voor senioren. Binnenkort leest u op onze website meer over de bijeenkomsten van dit najaar en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Foto: Meer dan 20.000 mensen ondertekenden het Manifest Waardig Ouder Worden. Het Zilveren Pact was na overhandiging aan toenmalig staatssecretaris Van Rijn in februari 2017 een feit.

Bron: Nieuwsbrief KBO-PCOBTerug naar Zorg en welzijn