Raad van Ouderen opgericht


29-12-2018 Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen. Dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is vandaag de Raad van Ouderen opgericht. De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van VWS en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema's. De raad, die bestaat uit 11 ouderen die ook actief zijn in regionale en landelijke ouderennetwerken (waaronder BeterOud), is vandaag gepresenteerd tijdens een congres van deelnemende partijen in het Pact.

Raad van Ouderen

De Raad van Ouderen bestaat uit 11 betrokken leden van regionale ouderendelegaties en landelijke ouderenorganisaties die een breed netwerk van ouderen vertegenwoordigen. De Raad van Ouderen heeft als hoofddoel om met de betrokkenen van het Pact voor de Ouderenzorg, waaronder VWS, mee te denken over hoe ondersteuning en zorg voor ouderen het beste vorm gegeven kan worden. De Raad komt regelmatig bij elkaar en richt zich op:

  • het agenderen van actuele en relevante thema's vanuit het perspectief van ouderen;
  • meedenken over de richting en inhoud van de verschillende lijnen binnen het Pact voor de Ouderenzorg;
  • het uitbrengen van adviezen (gevraagd en ongevraagd) over actuele vraagstukken rondom ondersteuning en zorg voor ouderen;
  • het leggen van de verbinding met de regionale achterbannen.

De Raad wordt ondersteund door een coördinator ouderenparticipatie van BeterOud en is bereikbaar per e-mail: rvo@beteroud.nl.

Pact voor de ouderenzorg

Samen met zo'n 40 andere partijen sloot Minister de Jonge in maart van dit jaar een Pact voor de Ouderenzorg, een samenwerkingsverband waarin iedereen die voor en met ouderen werkt de krachten bundelt. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Inmiddels is het aantal deelnemende partijen gegroeid tot ruim 170.

Meer informatie

Nieuwsflits Pact voor de ouderenzorg

15 tips voor de meetlat ouderen in de praktijk

Praat mee in de gemeente

Ouderenraad gaat minister 'bestoken'

Bron: Nieuwsbrief Beter OudTerug naar Zorg en welzijn