PACT voor de ouderenzorg (vervolg)


18-3-2018 Op 8 maart is door 41 organisaties en minister Hugo de Jonge van VWS (foto) het PACT voor de ouderenzorg ondertekend. Naast alle ouderen- en gepensioneerden organisaties ondertekenden o.a. Zorgverzekeraars Nederland, de landelijke huisartsenvereniging, CNV, VNO/NCW, MKB Nederland, de branchevereniging van thuiszorgorganisaties, Patiënten Federatie Nederland maar ook bedrijven als KPN en Albert Heijn en vele organisaties in zorg en wonen dit Pact.

 

Regelmatig informeren wij over acties en andere activiteiten die NVOG en KNVG tezamen met andere organisaties opzetten om de zorg voor ouderen te verbeteren. Met deze grote, door minister de Jonge persoonlijke getrokken actie, worden zowel de ouderenorganisaties als de uitvoerders van zorg als het bedrijfsleven bij elkaar gebracht om binnen 3 jaar iets zeer positiefs te bereiken voor alle ouderen in Nederland. 

De minister zei in zijn inleiding dat dit PACT nodig is omdat de samenleving er anders uit gaat zien door de groei van het aantal ouderen ten opzichte van het aantal jongeren en het feit dat de ouderen steeds ouder worden. Op dit moment werken al 1 op de 7 werknemers in Nederland in de zorg en als wij niets doen zijn dat er in 2040 1 op de 4! Dat kan niet en daarom zullen wij de samenleving moeten veranderen.Door het ondertekenen van dit PACT zeggen de ondertekenaars: Minister je kunt op ons rekenen de komende jaren om de ouderen zorg beter te organiseren en de bevolking duidelijk te maken dat er veranderingen nodig zijn.

Er zijn drie grote deelgebieden die met het PACT moeten worden aangepakt:
1. Eenzaamheid signaleren en doorbreken.
2. Zorgen dat mensen met goede zorg en ondersteuning langer thuis kunnen wonen.
3. De Kwaliteit van de verpleeghuizen verbeteren.

De komende maanden wordt in diverse groepen gewerkt aan voorstellen. NVOG en KNVG doen daar volop aan mee. Het is de bedoeling dat binnen 3 maanden een volledig plan wordt klaargestoomd dat dan aan de Tweede Kamer kan worden aangeboden. De uitvoering zal worden begeleid door een zgn. focusgroep van ouderen  die de vinger aan de pols moet houden. Wij houden u op de hoogte.

Hier kunt u de tekst van het PACT  downloaden, maar u kunt het ook vinden op de website van NVOG. Lees het eens door!

Wanneeer u hier klikt kunt u de foto bekijken met de logo's en handtekeningen van alle deelnemers (tot op heden) aan het PACT voor de ouderenzorg.

Bron: Nieuwsbrief NVOGTerug naar Zorg en welzijn