Pact voor de ouderenzorg (2).


3-9-2018 In nieuwsbrief 33 hebben wij de opzet en het doel van het Pact voor de ouderenzorg uiteengezet. Het Pact kent drie programmaonderdelen. In deze nieuwsbrief meer informatie over het programmaonderdeel Eenzaamheid.

Deskundigen zijn het niet altijd met elkaar eens. Is de omvang van eenzaamheid onder ouderen nu echt zo groot of valt het wel mee? Hoe groot de groep eenzame ouderen ook is, duidelijk is dat gevoelens van eenzaamheid niet bijdragen aan het op een goede en leuke manier ouder worden. Dat is de reden dat het signaleren en doorbreken van eenzaamheid een prominente plaats heeft gekregen in het Pact voor de ouderenzorg.

Actieplan Eén tegen Eenzaamheid       

Het actieplan Eén tegen Eenzaamheid is de basis. Met een landelijke coalitie, die de verbinding moet leggen naar een lokale aanpak, wordt de handschoen opgepakt. Er is voor gekozen om zich primair te richten op eenzaamheid die (mede) het gevolg is van ontbreken van contacten en het ontbreken van zingeving.

Bij het ouder worden, wordt, ook door het verlies van partner en leeftijdsgenoten, het netwerk vaak kleiner of minder intensief. Dat kan sociale eenzaamheid in de hand werken. Het idee dat je vanwege je ouderdom of de ervaren gebreken toch niets meer kan toevoegen aan je omgeving, zorgt voor nog minder echt contact met anderen.

Wil je iemands eenzaamheid doorbreken, dan moet je dat heel dicht bij die persoon doen. Dat betekent dat iedereen die ook maar één steentje kan bijdragen gemobiliseerd moet worden. Het Pact heeft daarbij een aanjaagrol. In elke gemeente moet een coalitie tegen eenzaamheid komen. Vanuit het Pact wordt hiervoor ondersteuning gegeven. Kennis, capaciteit en ideeën voor een effectieve aanpak worden gedeeld.

Rol (ouderen) organisaties
Pact voor de ouderenzorg, rol voor de gemeente. Prima allemaal. Er is zeker ook een rol weggelegd voor de (ouderen) organisaties, waaronder ook de lidorganisaties van KNVG en NVOG. Aandacht vragen voor de problematiek en aandacht geven aan de leden die met gevoelens van eenzaamheid te maken hebben. Mooie initiatieven zijn bijvoorbeeld “Omzien naar elkaar” van de VG Rabobank en het welzijnswerk dat Voeks, (de gepensioneerden van Shell) in haar programma heeft opgenomen. Aandacht geven is daarbij het uitgangspunt.

Rol ouderen
Het begint al vroeg. Zorg ervoor dat u bezig blijft, zowel lichamelijk als mentaal. Doe mee aan activiteiten. Benut uw talenten en help anderen. Uw netwerk wordt op die manier groter en dat komt u van pas op het moment dat het allemaal wat minder gaat. Ook in die fase kunt u bij veel zaken betrokken blijven en waar mogelijk uw bijdrage leveren.

Het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid kunt u hier inzien.
In een volgende nieuwsbrief informatie over het programmaonderdeel Langer Thuis.

De tekst van dit artikel is ook beschikbaar als pdf-document. Klik hier om het te downloaden.

Bron: Nieuwsbrief NVOGTerug naar Zorg en welzijn