Mail van het VWS Communicatieteam Vaccinatie


15-1-2021 

Dit is een mail van het VWS Communicatieteam Vaccinatie. We willen u graag op de hoogte houden van de laatste stand van zaken over de communicatie rondom coronavaccinatie. Ook vindt u in deze mail beschikbare materialen die binnen het eigen netwerk en op de eigen kanalen kan worden gedeeld. 

 

Update Tijdschema en Vaccinatieplanning

Naar aanleiding van de persconferentie en de brief die minister De Jonge naar de kamer heeft gestuurd, is er ook een nieuwe versie van het beoogde tijdschema en de planning van de vaccinatiestrategie beschikbaar. In deze schema’s worden doelgroepen, planning van vaccinaties en de vaccins schematisch weergegeven.

Communicatietoolkit

In de toolkit vind je kant-en-klare communicatiemiddelen om iedereen zo goed mogelijk te informeren over het vaccineren. De toolkit bevat bijvoorbeeld expertvideo’s, banners en social posts met informatie over de werking en de veiligheid van het vaccin. Je kunt de communicatiemiddelen gebruiken voor je de communicatie van je eigen organisatie. De toolkit wordt continu bijgewerkt met nieuwe materialen. Ook de materialen die uitgelicht worden in deze mail zijn terug te vinden in de toolkit.

Talkshow voor zorgmedewerkers

‘Is het BioNTech/Pfizer vaccin veilig?’, ‘Wat zijn de bijwerkingen?’ en ‘Ik heb corona gehad. Moet ik mij nog laten vaccineren?’ Veel zorgmedewerkers hebben inmiddels al een afspraak gemaakt om zich te laten vaccineren, maar sommigen hebben nog vragen. Voor hen is de online talkshow ‘In gesprek over coronavaccinatie’ gemaakt. In 35 minuten gaat Daphne Bunskoek in gesprek met experts en wordt antwoord gegeven op vragen van zorgmedewerkers aan tafel én in het land. De experts die aan het woord komen, zijn Cécile van Els, hoogleraar Vaccinologie aan de Universiteit Utrecht en immunoloog bij het RIVM en Laura Kamp, projectleider Vaccinatie bij het RIVM.

Vaccinatie makkelijke uitgelegd: de Steffie-module

In de Steffie-video wordt het coronavaccin op een makkelijke manier uitgelegd. De video is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, maar is ook goed inzetbaar voor bijvoorbeeld laaggeletterden. 

Lareb Bijwerkingen-poster

Het is belangrijk dat mensen die na vaccinatie bijwerkingen ervaren deze melden bij mijnbijwerking.nl van bijwerkingencentrum Lareb. Om mensen op te roepen om dit te doen, zijn er speciale posters ontwikkeld die opgehangen kunnen worden op bijvoorbeeld priklocaties of in wachtkamers. Je kan deze posters printen of af laten drukken.

Bron: mail via de Koepel Gepensioneerden

 Terug naar Zorg en welzijn