De personeelsproblematiek in de zorgsector


13-9-2018 In heel Nederland is in vele sectoren van het bedrijfsleven sprake van een overspannen arbeidsmarkt maar vooral ook in de zorg en zeker ook in de ouderenzorg.  De kranten staan er regelmatig vol van, maar wat kunnen wij er aan doen?

 

 

Ook de nog gezonde ouderen moeten rekening houden met het feit dat ouderdom gebreken met zich mee kan brengen en dan vinden wij dat zorg moeten kunnen verleend, zowel door de artsen als medisch specialisten maar zeker ook door de wijkverpleging en in de verpleeghuizen. De ouderenzorg in Nederland behoort tot de beste van de wereld en dat willen wij (en de regering) wel zo houden. Maar is dat wel mogelijk als te weinig jongeren, maar ook zgn. zij- of herintreders, vooral vrouwen die als de kinderen zelfstandig zijn, kiezen voor een opleiding en/of baan in de zorg?   

In april bracht het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport al een actieprogramma uit over” werken in de zorg” met ideeën hoe de zorg de groeiende vraag naar zorg aan kan! Jammer genoeg werd hieraan in de pers zeer weinig aandacht besteedt, zodat deze hartenkreet niet de bevolking heeft bereikt. Financieel heeft de regering besloten ook extra budgetten voor het aantrekken van meer personeelsleden ter beschikking te stellen van enige miljarden Euro’s verdeeld over de komende 4 jaar. 

Vorige week sprak de minister Hugo de Jonge met de zorgbestuurders in de ouderenzorg, verenigd in ACTIZ, over dit groeiende probleem. Daar kwamen zorgwekkende cijfers op tafel. Er werken nu 260.000 mensen in de ouderenzorg in functies die direct met de patiënten te maken hebben. Om de groeiende vraag naar zorg te kunnen opvangen zijn er bijna 100.000 nieuwe medewerkers en medewerksters nodig in de komende 4 jaar. Echter er verlaten naar schatting bijna 90.000 medewerkers/sters doordat zij met pensioen gaan of de zorgsector verlate.  Op dit moment zijn er slechts ongeveer 65.000 mensen in opleiding voor en functie in de zorg. Dit betekent, als er niets gebeurt, een tekort van 125.000 mensen of wel 30% van de gewenste bezetting!

De zorgbestuurders hebben afgesproken dat zij moeten gaan samenwerken om dit probleem op te lossen en op te houden om elkaar te beconcurreren om personeel bij de collega organisaties weg te halen, dat lost niets op.

Minister de Jonge gaf ook aan dat eenvoudige oplossingen voor dit probleem er niet zijn en dat de zorgsector moet inzetten op alle maatregelen die mogelijk zijn. Wij moeten ervoor zorgen dat meer mensen, ook volwassenen, kiezen voor een zorgopleiding en zullen werkgevers in de zorg de mensen die in de zorg werken moeten behouden en het uitstromen naar andere werkomgevingen tegengaan. Ook zag hij veel mogelijkheden bij de groep zij- of herintreders op de arbeidsmarkt.

Dit jaar nog start een landelijke campagne: “werken in de Zorg”. Mensen tussen 20 en 60 kunnen zich dan melden. Die moeten maatwerk geboden krijgen. In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over oriëntatie banen, met behoorlijk salaris.

En het is ook aan ons ouderen om daarin mee te denken. Als wij ook niet meehelpen om meer mensen te laten kiezen voor een opleiding en baan in de zorg, dan ervaren wij straks ook zelf wellicht de wrange vruchten als wij zelf zorg nodig hebben!

Bron: Nieuwsbrief NVOGTerug naar Zorg en welzijn