22-4-2019 Verslag van Congres "Aan tafel met: Pact voor de Ouderenzorg"


Het doel van de pact-bijeenkomt ‘Aan tafel met pact voor de ouderenzorg’ 28 maart was om mensen en partijen binnen en buiten de wereld van zorg elkaar te laten vinden op het gebied van voeding en ouderen. Door het delen van elkaars hulpvragen, hulpvragen van ouderen en inspirerende voorbeelden. Gezien de vele (re)acties tijdens en na afloop van de bijeenkomst is dat gelukt. De rode draden:

-          Veel van de positieve reacties gingen over het centraal stellen van echte hulpvragen van ouderen tijdens de lunch. Dat uitgangspunt wil het Pact voor de ouderenzorg de komende tijd verder uitdragen samen met onder meer de Raad van Ouderen.  

-          Daarnaast viel ook het grote aantal zorgpartijen op dat met soortgelijke uitdagingen te maken heeft bij het vormgeven van voeding binnen hun instellingen.

-          Ook was er veel enthousiasme vanuit supermarkten over het thema voeding en ouderen.

-          Ten slotte liggen er veel mogelijkheden voor het verbinden van het grote aantal lokale buurtinitiatieven op het gebied van eten. Verschillende aanwezige partijen gaan daarmee verder aan de slag.  

Het Pact voor de ouderenzorg hoopt dan ook dat de partijen ook na deze bijeenkomst elkaar blijven opzoeken en deze vraagstukken weten te kraken, juichen nieuwe initiatieven toe en blijven ontwikkelingen volgen en met de deelnemers delen.  In de bijlage leest u het meer uitgebreide verslag.

Het Pact voor de ouderenzorg zal zich de komende weken richten op het afronden van het thema ‘Aandacht voor voeding’ op basis van onder meer de uitkomsten van de bijeenkomst. Vanaf de zomer volgt het nieuwe thema waarmee het Pact aan de slag gaat!

U kunt een uitgebreid verslag van het congres lezen door op deze link te klikken (pdf).

Bron: Nieuwsbrief NVOGTerug naar Zorg en welzijn