Samen beslissen bij gezondheidsproblemen

12-8-2019 Dit artikel van de gezamenlijke commissie Zorg, Welzijn en Wonen is in eerste instantie gericht aan de "consument" en is niet zozeer bedoeld voor de "bestuurder". Wij vragen daarom onze lid-organisaties dit  artikel, eventueel met wat aanpassingen, door te geven aan hun individuele leden. 

 

 

De Juiste Zorg op de Juiste Plek, dat is op dit moment de leidraad voor het uitwerken van plannen binnen de medische zorg en het zogenoemde sociale domein. Het functioneren van mensen staat daarbij voorop. Belangrijk daarbij is dat er niet over mensen wordt beslist, maar dat er samen met mensen wordt beslist over hun gezondheidsproblemen.

De norm                                                                                                                        

Samen beslissen moet de norm de zijn. De zorgverlener (huisarts, specialist maar ook fysiotherapeut) overlegt met je op welke manier je gezondheidsprobleem wordt aangepakt. Dat lijkt logisch, maar het is ondanks dat er al jaren over wordt gesproken, nog geen dagelijkse praktijk. Waar Samen beslissen wel wordt ingezet, zijn zorgverlener en patient enthousiast.

Wat moet er gebeuren c.q. wat gebeurt al?

Om een goede invulling te kunnen geven aan Samen beslissen hebben zorgverleners betere vaardigheden nodig. Zij moeten ons op een begrijpelijke manier informeren over de aandoening en met ons bespreken welke mogelijkheden er zijn om die aandoening te behandelen. Of om een behandeling achterwege te laten.

Wat we zien is dat er afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld door de medisch specialisten. De ambitie van die beroepsgroep is om op wat langere termijn Samen beslissen als uitgangspunt te hanteren bij de gesprekken met iedere patient. Ook maken zorgverzekeraars bij de inkoop van de zorg voor hun verzekerden afspraken met de zorgverleners over het stimuleren van Samen beslissen.

En wij dan als patiënt?                                                                                                  

Voor ons als patiënt geldt dat wij ons goed moeten kunnen voorbereiden op het gesprek met de zorgverlener. Wij moeten werken aan onze gezondheidsvaardigheden. Dat moeten wij leren en daar hebben wij hulp bij nodig. Die hulp is er!

·         Samen beslissen begint met 3 goede vragen

Opereren of accepteren dat je minder goed kunt lopen? Doorbehandelen of stoppen? Ga je naar de zorgverlener voor onderzoek of behandeling dan zijn er altijd meerdere mogelijkheden waar je uit kunt kiezen. Wat het beste bij je past, is vooral afhankelijk van de medische mogelijkheden. Maar ook van bijvoorbeeld je leeftijd, je persoonlijke omstandigheden en de risico’s die een eventuele behandeling met zich meebrengt.

Samen met de zorgverlener zet je alles op een rijtje. Dat kan je doen door 3 goede vragen te stellen:

1.    Wat zijn mijn mogelijkheden?

2.    Wat zijn de voordelen en de nadelen van die mogelijkheden?

3.    Wat betekent dat in mijn situatie?

Deze vragen vormen de basis voor je zorgverlener om goede informatie te geven en op de juiste manier het gesprek te voeren. Meer over de 3 goede vragen, lees je hier.

 

·         Betere zorg begint met een goed gesprek

Je kunt door je goed voor te bereiden ervoor zorgen dat je zorgverlener jou nog beter kan helpen. Bedenk voor het gesprek wat je allemaal wilt vertellen en welke vragen je aan de dokter wilt stellen. Dat is soms best wel lastig. Op de site www.begineengoedgesprek.nl kan je veel informatie en tips vinden om je goed voor te bereiden.

·         Keuzehulpen:

Ziekenhuizen maken steeds meer gebruik van keuzehulpen. De keuzehulp laat de patient en de arts de voor- en nadelen zien van zowel opereren als afwachten. Dit wordt uitvoerig toegelicht door de arts. In het eerste gesprek wordt geen beslissing genomen. De patient krijgt de keuzehulp mee naar huis. Bij het tweede bezoek wordt de informatie herhaald en wordt door de patient een aantal vragen beantwoordt. De uitkomst daarvan wordt, als één van de beslisfactoren, gebruikt om te bepalen welke optie wordt gebruikt.

Een recent onderzoek van het Radboudumc en ziekenhuis Bernhoven over het gebruik van keuzehulpen leert dat er minder operaties plaatsvinden en dat de patient tevreden is over de keuze die uiteindelijk is gemaakt.

Conclusie                                                                                                                          

Goed toepassen van Samen beslissen zorgt er voor dat wij beter zijn geïnformeerd, daardoor weloverwogen een beslissing kunnen nemen en tevreden zijn over het contact met de zorgverlener. Niet onbelangrijk is dat Samen beslissen een positieve bijdrage kan hebben op betaalbaarheid en beheersbaarheid van de zorgkosten.

Bron: Nieuwsbrief NVOG


Mantelzorg. Het overkomt je

15-7-2019 Niemand wordt oud zonder gebreken maar sommigen hebben eerder hulp nodig dan anderen.
Lees meer

Zorgtoeslag en premiebetaling.

1-6-2019 Het is eigenlijk een vreemd woord “Zorgtoeslag”, want het is geen ”toeslag voor zorg”
Lees meer

22-4-2019 Verslag van Congres "Aan tafel met: Pact voor de Ouderenzorg"

22-4-2019 Het doel van de pact-bijeenkomt ‘Aan tafel met pact voor de ouderenzorg’ 28 maart
Lees meer

Samen beslissen met De Oefendokter

31-1-2019 In december 2018 lanceerden Universiteit Utrecht, DialogueTrainer en Vilans De Oefendokter
Lees meer

"Zorgpact" wordt actieprogramma "Werken in de zorg".

21-1-2019 In 2015 werd in het kader van het advies over Zorg in 2030 het ZORGPACT (niet te verwarren met het Pact voor de ouderenzorg!)
Lees meer

Raad van Ouderen opgericht

29-12-2018 Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen. Dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg.
Lees Meer

“Reisgids Mantelzorg; wegwijs in de wereld van zorg voor ouderen”.

17-10-2018 Lodewijk Schmit Jongbloed en Daphne Riksen* schreven een Reisgids die mantelzorgers kan helpen bij het ondernemen van de juiste acties bij het verzorgen van hun partner, ouder of buur.
Lees meer

De personeelsproblematiek in de zorgsector

13-9-2018 In heel Nederland is in vele sectoren van het bedrijfsleven sprake van een overspannen arbeidsmarkt maar vooral ook in de zorg en zeker ook in de ouderenzorg.
Lees meer

Nieuw elan in de verpleeghuiszorg

4-9-2018 De kans dat wij ouderen aan het eind van ons leven moeten worden opgenomen in een verpleeghuis is, door het sluiten van de verzorgingshuizen, flink toegenomen.
Lees meer

Pact voor de ouderenzorg (2).

3-9-2018 In nieuwsbrief 33 hebben wij de opzet en het doel van het Pact voor de ouderenzorg uiteengezet.
Lees meer

Pact voor de ouderenzorg (1).

3-9-3018 Naast onze koepels van gepensioneerden KNVG en NVOG hebben ruim 100 organisaties het Pact voor de ouderenzorg ondertekend.
Lees meer