Zorgtoeslag en premiebetaling.

1-6-2019 Het is eigenlijk een vreemd woord “Zorgtoeslag”, want het is geen ”toeslag voor zorg” maar het is een toeslag voor degenen (individuen of gezinnen) die in verhouding tot hun inkomen veel (nominale) zorgpremie moeten betalen. Dit is in 2006 ingevoerd omdat de te betalen ziekenfondspremie een stuk lager was dan de nominale premie voor de zorgverzekering.

Op dit moment (2019) krijgt een alleenstaande vanaf 18 jaar een zorgtoeslag als het inkomen lager is dan € 29.562 per jaar en het vrij vermogen lager is dan € 114.176. Een gezin (2 volwassen personen!) krijgt een zorgtoeslag als het gezamenlijk inkomen lager is dan € 37.885 per jaar en het gezamenlijk vrij vermogen minder is dan € 145.136.

De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van het (gezamenlijk) inkomen, kan oplopen tot ongeveer 80 % van de te betalen premie en kan dus jaarlijks verschillend zijn als het inkomen wijzigt. Er wordt door de overheid per jaar uit de belastopbrengsten ongeveer € 4 miljard aan zorgtoeslag betaald!

In 2019 ontvangen ongeveer 4,5 miljoen gezinnen en alleenstaanden een zorgtoeslag, naar schatting 2/3 van de bevolking. Nog steeds zijn er veel zorgpremiebetalers, die in aanmerking komen voor een zorgtoeslag maar deze niet hebben aangevraagd. Dit kan zijn om diverse redenen, maar onbekendheid met dit fenomeen komt veel voor, zeker bij ouderen!

Op www.belastingdienst.nl/toeslagen kunt u alle informatie over de zorgtoeslag vinden en ook het aanvraagformulier downloaden als u vindt dat u er recht op hebt en nog geen toeslag hebt aangevraagd. Ook de afdeling Sociale Zaken van de gemeente kan informatie verstrekken.

De zorgtoeslag wordt aan de ontvanger maandelijks rechtstreeks overgemaakt door de belastingdienst. Dat geeft wel eens problemen omdat dit geld niet altijd besteed wordt waar het voor bedoeld is, nl. het betalen van de premie zorgverzekering!

In een brief van de minister aan de Tweede Kamer van vorige maand lezen staat dat er ongeveer 175.000 verzekeringsnemers een achterstand hebben in het betalen van de premie van meer dan 2 maanden. De meesten daarvan zijn ook ontvangers van een zorgtoeslag. Je zou denken: waarom wordt in dit soort gevallen de zorgtoeslag niet direct vanuit de belastingdienst overgemaakt aan de zorgverzekeraar, dan is de premie in ieder geval gedeeltelijk al betaald. Dat vond de Tweede Kamer ook! Echter de minister heeft duidelijk gemaakt dat dit veel administratief gedoe oplevert dat ongeveer, naast de aanloopkosten en de extra kosten bij de zorgverzekeraars, ongeveer € 3,5 miljoen per jaar zou kosten. Dat vindt hij te veel.

Nog een laatste opmerking. Er bestaat een commissie klachten en geschillen zorgverzekeringen en een zgn. zorgverkeringslijn waar men klachten over zorgverzekeringen kan neerleggen. Adres: Zorgverzekeringslijn, Postbus 291, 3700AG Zeist, tel 088 9006960, website: www.zorgverzekeringslijn.nl

Bron: Nieuwsbrief NVOG


22-4-2019 Verslag van Congres "Aan tafel met: Pact voor de Ouderenzorg"

22-4-2019 Het doel van de pact-bijeenkomt ‘Aan tafel met pact voor de ouderenzorg’ 28 maart
Lees meer

Samen beslissen met De Oefendokter

31-1-2019 In december 2018 lanceerden Universiteit Utrecht, DialogueTrainer en Vilans De Oefendokter
Lees meer

"Zorgpact" wordt actieprogramma "Werken in de zorg".

21-1-2019 In 2015 werd in het kader van het advies over Zorg in 2030 het ZORGPACT (niet te verwarren met het Pact voor de ouderenzorg!)
Lees meer

Raad van Ouderen opgericht

29-12-2018 Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen. Dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg.
Lees Meer

“Reisgids Mantelzorg; wegwijs in de wereld van zorg voor ouderen”.

17-10-2018 Lodewijk Schmit Jongbloed en Daphne Riksen* schreven een Reisgids die mantelzorgers kan helpen bij het ondernemen van de juiste acties bij het verzorgen van hun partner, ouder of buur.
Lees meer

De personeelsproblematiek in de zorgsector

13-9-2018 In heel Nederland is in vele sectoren van het bedrijfsleven sprake van een overspannen arbeidsmarkt maar vooral ook in de zorg en zeker ook in de ouderenzorg.
Lees meer

Nieuw elan in de verpleeghuiszorg

4-9-2018 De kans dat wij ouderen aan het eind van ons leven moeten worden opgenomen in een verpleeghuis is, door het sluiten van de verzorgingshuizen, flink toegenomen.
Lees meer

Pact voor de ouderenzorg (2).

3-9-2018 In nieuwsbrief 33 hebben wij de opzet en het doel van het Pact voor de ouderenzorg uiteengezet.
Lees meer

Pact voor de ouderenzorg (1).

3-9-3018 Naast onze koepels van gepensioneerden KNVG en NVOG hebben ruim 100 organisaties het Pact voor de ouderenzorg ondertekend.
Lees meer

PACT voor de ouderenzorg (vervolg)

18-3-2018 Op 8 maart is door 41 organisaties en minister Hugo de Jonge van VWS (foto) het PACT voor de ouderenzorg ondertekend
Lees meer