Ouderenorganisaties sturen brief aan kabinetsinformateur inzake kostendelersnorm


13 mei 2017: In een brief, ondertekend door ANBO, KBO-PCOB, KNVG, NOOM en NVOG, houden de gezamenlijke ouderenorganisaties een pleidooi voor de afschaffing van de invoering van de kostendelersnorm in de AOW en in het verlengde hiervan tevens de kostendelersnorm af te schaffen voor de AOW-gerechtigden die reeds hiermee worden geconfronteerd, te weten de AIO-ers.

De invoering van de kostendelersnorm is door het zittende kabinet uitgesteld tot 2019. In de brief vragen de ouderenorganisaties mw. Schippers dringend in overweging te nemen om bij de beslissing over de afschaffing van de kostendelersnorm in de AOW ook de kostendelersnorm in de AIO te betrekken. Het gaat in beide gevallen immers om AOW-gerechtigde ouderen.

Ook het IOT (Stichting Inspraakorgaan Turken) en het SMN (Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders) hebben de brief ondertekend. U kunt de brief aan de informateur hier lezen. Aan de fractievoorzitters die bij de kabinetsformatie zijn betrokken, is deze brief per mail gestuurd.

Bron: nieuwsbrief NVOGTerug naar Wet- en regelgeving