Pensioenfonds en pensioenvereniging.


24-2-2018 Pensioenfondsen zijn soms niet bereid mee te werken aan het bekend maken van het feit dat er verenigingen van pensioengerechtigden bestaan en dat men als (toekomstig) gepensioneerde lid van zo'n vereniging kan worden. Zij denken dat zij dit niet mogen vanwege de recentelijk aangescherpe bepalingen op het gebied van privacy.

Nu is het zo, dat pensioenfondsen inderdaad niet zonder meer namen en adressen van (nieuw) gepensioneerden aan derden  mogen verstrekken maar in de Pensioenwet staat wel een artikel waarin staat dat fondsen verplicht zijn mee te werken om bepaalde informatie te verstrekken.

Omdat dit lang niet bij iedereen bekend is, heeft NVOG een standaardbrief voor haar lid-organisaties samengesteld ter ondersteuning van hun verzoek aan het pensioenfonds om mee te werken aan het werven van nieuwe leden voor hun organisatie.

De standaardbrief (pdf) kunt u hier downloaden. 

Bron: Nieuwsbrief NVOG   Terug naar Pensioenfonds