Pensioenfonds Detailhandel verhoogt pensioenen


5-2-2019 Het bestuur van ons pensioenfonds heeft besloten de pensioenen met 0,1 % te verhogen op grond van de gestegen prijzen en de mogelijkheden van het fonds om indexatie toe te passen. Deze ‘gedeeltelijke indexatie’ is het gevolg van de stabiele financiële koers die het pensioenfonds vaart. Eind december 2018 behaalde Pensioenfonds Detailhandel een beleidsdekkingsgraad van 110,6 procent. Om een gedeeltelijke indexatie te mogen doorvoeren, is een beleidsdekkingsgraad van 110 procent of hoger vereist. De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Pas bij een beleidsdekkingsgraad boven de 124,6 procent mag Pensioenfonds Detailhandel volledig indexeren. Onder de 104 procent moeten pensioenfondsen korten.

Hoewel deze verhoging gering is , mag er zeker vertrouwen in gelezen worden dat het bestuur oog heeft voor de moeilijke situatie waarin deelnemers en gepensioneerden zijn gekomen. Tevens mag er vertrouwen in gelezen worden dat het bestuur , zodra dat mogelijk is , een verdere indexatie zal doorvoeren.

Voorzitter Henk van der Kolk zegt desgevraagd blij te zijn met het gegeven dat Pensioenfonds Detailhandel ondanks de lage rente – en de enorme schommelingen op de beurzen – goede resultaten weet te boeken. “Met ons pensioenfonds willen we een vertrouwde plek zijn, waar je bouwt aan je financiële back-up voor later en waar je je geld op een duurzame manier ziet groeien. Daarom houden we de kosten van de organisatie zo laag mogelijk en proberen de risico’s bij het beleggen zo goed mogelijk te spreiden en af te dekken. Hierdoor zijn we in staat om mooie resultaten te boeken. Daar mogen onze gepensioneerden van meeprofiteren, zodra dat kan.”

 

 

WaarnemerTerug naar Pensioenfonds