Actuele dekkingsgraad
De actuele dekkingsgraad is 110,9%. Eind februari 2021 zijn de bezittingen ca €30.556 miljard, tegenover de verplichtingen: ca €27.554 miljard. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. Deze was eind februari 2021 105,7%.

De dekkingsgraad per 31 januari 2021 was 108,8% en de beleidsdekkingsgraad 105,4%.

De dekkingsgraad per 31 december 2020 was 111,0% en de beleidsdekkingsgraad 105,5%.

Waarom is de dekkingsgraad zo belangrijk?

Hoe hoger de dekkingsgraad, des te beter de financiële situatie van het pensioenfonds is. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het fonds precies evenveel vermogen als bezittingen. Voor iedere euro die betaald moet worden, is er 1 euro in kas. Precies genoeg lijkt mooi, maar het is veiliger om een buffer (reserve) te hebben. Om tegenvallers op te vangen, maar ook om de pensioenen te kunnen verhogen met een toeslag. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de dekkingsgraden van Nederlandse pensioenfondsen. Op grond van wettelijke bepalingen stelt DNB ook eisen aan pensioenfondsen. Zo moet de dekkingsgraad van Pensioenfonds Detailhandel minimaal 105% zijn. Komen we onder dit minimum, dan spreken we over onderdekking.

De waarde van uw pensioen

Omdat prijzen blijven stijgen, wordt uw geld elk jaar minder waard. U kunt immers minder kopen voor hetzelfde bedrag. Dat betekent dat ook uw pensioen van Pensioenfonds Detailhandel in waarde afneemt. Om dit te voorkomen, probeert het pensioenfonds elk jaar de pensioenen te verhogen.

Pensioenfonds Detailhandel betaalt de verhoging van jouw pensioen uit het behaalde beleggingsrendement. Een verhoging is echter alleen mogelijk als het pensioenfonds genoeg geld heeft. U heeft dus niet automatisch recht op een verhoging. Het pensioenfonds reserveert geen geld voor een verhoging en er wordt geen premie voor betaald.

Herstelplan

Pensioenfonds Detailhandel gaat door met de maatregelen die eerder in het herstelplan zijn vastgelegd. We houden u via deze website op de hoogte van onze financiële positie.

Grafisch ziet het er alsvolgt uit:

 

Dekkingsgraad pensioenfonds Wonen februari 2021

Beleidsdekkingsgraad: 99.1%
Actuele dekkingsgraad: 108.5%Terug naar Pensioenfonds