23-01-2023 Actuele dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad


Actuele dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is 117,3%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. Deze was eind december 2022 121,9%.

Waarom zijn de dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad zo belangrijk?

Hoe hoger de dekkingsgraad, des te beter de financiële situatie van het pensioenfonds is. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het fonds precies evenveel vermogen als bezittingen. Voor iedere euro die betaald moet worden, is er 1 euro in kas. Precies genoeg lijkt mooi, maar het is veiliger om een buffer (reserve) te hebben. Om tegenvallers op te vangen, maar ook om de pensioenen te kunnen verhogen met een toeslag. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de dekkingsgraden van Nederlandse pensioenfondsen. Op grond van wettelijke bepalingen stelt DNB ook eisen aan pensioenfondsen. Zo moet de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden) van Pensioenfonds Detailhandel minimaal 105% zijn. Komen we onder dit minimum, dan spreken we over onderdekking.

De waarde van uw pensioen

Omdat prijzen blijven stijgen, wordt uw geld elk jaar minder waard. U kunt immers minder kopen voor hetzelfde bedrag. Dat betekent dat ook uw pensioen van Pensioenfonds Detailhandel in waarde afneemt. Om dat te voorkomen, proberen we elk jaar de pensioenen te verhogen op basis van de ontwikkeling van de prijzen. Deze verhoging heet ‘toeslag’.

Pensioenfonds Detailhandel betaalt de verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement. Een verhoging kan alleen als het pensioenfonds genoeg geld heeft. U heeft dus niet automatisch recht op een verhoging. Het pensioenfonds reserveert geen geld voor een verhoging en er wordt geen premie voor betaald.

Bij het bepalen van de toeslag kijkt Pensioenfonds Detailhandel naar de beleidsdekkingsgraad en de dekkingsgraad.

Pensioenfonds Detailhandel mag bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger de pensioenen verhogen met een gedeelte van de ontwikkeling van de prijzen. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan ongeveer 123% mag Pensioenfonds Detailhandel de pensioenen volledig verhogen met de ontwikkeling van de prijzen.

De beleidsdekkingsgraad is dus de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden.

De beleidsdekkingsgraad op 31 december wordt gebruikt om te bepalen of Pensioenfonds Detailhandel in januari een toeslag op de pensioenen kan geven. De beleidsdekkingsgraad is dus bepalend voor wat Pensioenfonds Detailhandel mag doen.

Herstelplan

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de dekkingsgraden van Nederlandse pensioenfondsen. Op grond van wettelijke bepalingen stelt DNB ook eisen aan pensioenfondsen. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, moet een herstelplan worden opgesteld.

Het herstelplan gaat uit van berekeningen die moeten voldoen aan de regels uit de Pensioenwet. In dit herstelplan moet de vereiste dekkingsgraad in 10 jaar worden gehaald. Dit plan moet ieder jaar worden opgesteld.

Pensioenfonds Detailhandel heeft een herstelplan. De laatste is opgesteld voor de periode 2021 tot en met 2030.

Voor Pensioenfonds Detailhandel was eind 2020 de vereiste dekkingsgraad 117,4%. De beleidsdekkingsgraad was toen 105,5%. In het bijgewerkte herstelplan van maart 2021 laat Pensioenfonds Detailhandel zien dat de beleidsdekkingsgraad in 2024 weer op het vereiste niveau van 117,4% kan zijn, dus ruim binnen de termijn van 10 jaar.

In dit herstelplan laat Pensioenfonds Detailhandel ook zien dat eind 2021 de beleidsdekkingsgraad net boven de 110% kan uitkomen. Als dat uitkomt, kan Pensioenfonds Detailhandel de pensioenen in 2022 verhogen met een gedeelte van de ontwikkeling van de prijzen.

Pensioenfonds Detailhandel mag tijdens de herstelperiode niet meer beleggingsrisico nemen. Bijvoorbeeld om een hoger verwacht rendement te behalen en daarmee eerder uit herstel te komen. Het verwachte rendement uit de beleggingen draagt naar verwachting wel bij aan herstel, maar is onzeker en kan ook tegenvallen.

Pensioenfonds Detailhandel gaat door met de maatregelen die in het herstelplan zijn vastgelegd. We houden u via deze website op de hoogte van onze financiële positie.

Grafisch ziet het er alsvolgt uit:

 Terug naar Pensioenfonds