Grootste deel pensioenen volgend jaar weer niet verhoogd


17-6-2018 Door goede beleggingsresultaten en een hogere rente in 2017 staan de pensioenfondsen er iets beter voor. Daardoor kunnen meer fondsen weer gedeeltelijk indexeren; dat is de (verwachte) uitkering verhogen op basis van de inflatie. Daarbij gaat het om 3,4 miljoen deelnemers aan deze pensioenfondsen. Volledige indexatie is maar weggelegd voor 300.000 deelnemers aan kleinere fondsen. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB), die geen namen noemt van de betreffende fondsen.

Veel pensioenfondsen, waaronder de vier grootste fondsen (ABP, PfZW PMT en PME), hebben nog steeds onvoldoende eigen vermogen om te kunnen indexeren. Daardoor zit er voor bijna 13 miljoen deelnemers aan pensioenfondsen ook dit jaar geen indexering in. Van deze groep dreigt voor 10 miljoen deelnemers zelfs een extra korting boven op het niet indexeren in 2020 of 2021, als de financiële positie van hun pensioenfondsen dan niet is verbeterd.

Iemand die meerdere banen heeft gehad kan deelnemen in meerdere pensioenfondsen, vandaar het hoge totaal aantal deelnemers.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de waarde van de actuele beleggingen van pensioengeld tegenover de pensioenverplichtingen. Een dekkingsgraad van 105 procent betekent dat tegenover elke euro aan pensioenverplichtingen 1,05 euro aan vermogen staat.

DNB eist bij een dekkingsgraad van minder dan 110 procent dat er niet wordt geïndexeerd.

Als de dekkingsgraad onder de 104,2 procent zakt, moet de situatie binnen vijf jaar verbeterd zijn. Zo niet, dan moet er extra worden gekort op de pensioenen.

Pensioenfondsen die sinds 2015 of 2016 een lagere dekkingsgraad hebben dan 104,2 procent kunnen dus in 2020 of 2021 met de gevolgen, extra kortingen, te maken krijgen. Dat risico lopen nu ruim 10 miljoen deelnemers.

Pensioenfondsen met onvoldoende eigen vermogen moeten een herstelplan indienen bij DNB. Daarin moeten ze aangeven hoe ze in een periode van maximaal tien jaar verwachten het tekort weg te werken. De Nederlandsche Bank kwam vandaag met cijfers over de geboekte resultaten.

Gemiddeld nam het vermogen van pensioenfondsen met een herstelplan vorig jaar toe met 6,6 procent. Dat is vooral te danken aan de toegenomen waarde van beleggingen. Ook is de rente gestegen in 2017. Maar de hoogte van de pensioenpremie in de herstelplannen droeg volgens DNB negatief bij aan het herstel. Die is lager dan volgens de toezichthouder nodig is om de beloofde pensioenen te kunnen betalen.

De bereikte vermogensgroei is voor veel fondsen dus nog niet genoeg om weer te kunnen indexeren of extra kortingen in de toekomst te voorkomen, al gaat het wel de goede kant op. De verschillen in rendement tussen de pensioenfondsen komen onder andere door beleggingskeuzes, het afdekken van renterisico en de hoogte van de premie.

Nieuw stelsel

Vorige maand lekte een conceptvoorstel uit van werkgevers en werknemers voor een nieuw pensioenstelsel. Daarin staat dat er minder snel moet worden gekort op de pensioenuitkering bij tegenvallende rendementen. Ook willen de sociale partners dat de AOW-leeftijd minder snel omhoog gaat.

Minister Koolmees heeft de Sociaal-Economische Raad gevraagd om met plannen voor een nieuw pensioenstelsel te komen. Op de voorstellen van werkgevers en werknemers heeft hij nog niet gereageerd.

Bekijk ook

Wanneer gaan de pensioenen weer eens omhoog?

Werkgevers en bonden willen AOW-leeftijd langzamer laten stijgen

'Minister Koolmees moet met geld over de brug komen voor pensioenakkoord'

Bron: NOSTerug naar Pensioenen