Financiƫle situatie pensioenfondsen in vierde kwartaal 2018 verslechterd


31-1-2018 

Vrijwel alle pensioenfondsen zagen hun financiële positie in het vierde kwartaal van 2018 verslechteren. Dat kwam door wereldwijd forse dalingen op aandelenmarkten en dalende rentes. Het vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen nam daardoor af met EUR 46 miljard naar EUR 1.328 miljard, terwijl de verplichtingen toenamen met EUR 40 miljard tot EUR 1.286 miljard. Dit meldt DNB vandaag in een statistisch nieuwsbericht, op basis van cijfers die pensioenfondsen aan de toezichthouder hebben verstrekt.

Door deze ontwikkelingen daalde voor de sector als geheel de dekkingsgraad, graadmeter voor de actuele financiële positie van pensioenfondsen, van 110,3 procent aan het einde van het derde kwartaal naar 103,3 procent aan het einde van het vierde kwartaal De voor kortingen op pensioenen relevante beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de laatste twaalf maanddekkingsgraden) daalde voor de sector als geheel met 0,6 procentpunt naar 108,4 procent. Dat ligt weliswaar boven de wettelijk vereiste minimum beleidsdekkingsgraad van 104,2 procent, maar verhult dat het merendeel van de deelnemers pensioenaanspraken heeft bij een fonds met een aanzienlijk lagere beleidsdekkingsgraad.

Eind 2018 waren 3,5 miljoen actieve, 4,9 miljoen gewezen en 2,0 miljoen pensioengerechtigde personen deelnemer bij een pensioenfonds waarvan de beleidsdekkingsgraad niet aan de wettelijke minimumeis voldeed. Dat zijn 63% van alle actieve deelnemers, 50% van alle gewezen deelnemers respectievelijk 59% van alle pensioengerechtigde deelnemers.

Bron: De Nederlandsche Bank DNB 29 januari 2019Terug naar Pensioenen