De brief van minister Koolmees: wachten is geen optie


Afgelopen vrijdag stuurde minister Koolmees een brief aan de Tweede Kamer. Belangrijkste boodschap van de minister: het kabinet wil niet langer wachten met het vernieuwen van het pensioenstelsel.

Het kabinet had graag samen met de sociale partners een akkoord bereikt over een totaalpakket aan maatregelen. Nu het overleg met de sociale partners is vastgelopen, neemt het kabinet zelf het initiatief om stappen te zetten richting een nieuw pensioenstelsel.

10 deelonderwerpen

Minister Koolmees behandelt 10 deelonderwerpen in zijn brief. Hij legt elk onderwerp uit, en geeft per onderwerp aan wat de eerstvolgende stappen zijn. Het eerste deelonderwerp is het meest fundamenteel én ingrijpend, namelijk de afschaffing van de doorsneesystematiek. Ook andere deelonderwerpen zorgen voor een behoorlijke wijziging van het pensioenlandschap.

De 10 deelonderwerpen zijn:

  1. Uitwerking wetgeving voor de afschaffing van de doorsneesystematiek
  2. Wet verbeterde premieregeling toegankelijker en aantrekkelijker maken
  3. Meer maatwerk in het beleggingsbeleid
  4. Faciliteren omzetting bestaande aanspraken naar een pensioencontract met persoonlijke pensioenvermogens
  5. Opname bedrag ineens mogelijk maken
  6. Communiceren over persoonlijke pensioenvermogens
  7. Verbreden reikwijdte van het pensioenstelsel
  8. Verbeteringen voor nabestaanden
  9. Onderzoek naar de koppeling tussen levensverwachting en pensioenleeftijd
  10. Benoeming leden Commissie Parameters

TKP volgt de ontwikkelingen nauwgezet

De impact op onze dienstverlening verschilt per onderwerp. De brief maakt in ieder geval duidelijk dat de verschuiving van DB- naar DC-regelingen verder gaat. Wij voeren al voor meerdere klanten (pensioenfondsen, PPI en verzekeraar) DC-regelingen en variabele uitkeringen uit. Voor ons is dit dus niet nieuw; wij zijn hier klaar voor.

Tegelijkertijd zijn er onderwerpen die wél nieuw zijn voor ons en onze dienstverlening. Sommige van deze nieuwe onderwerpen - zoals de afschaffing van de doorsneesystematiek - waren al in beeld, dus daar waren wij ons al aan het voorbereiden. Voor de andere nieuwe onderwerpen geldt dat wij deze verder zullen bestuderen om de mogelijke impact te kunnen bepalen.

De minister moet bij een aantal onderwerpen nog wel meer concrete informatie geven: wat wil het kabinet precies? Want het lezen van de brief levert bij een aantal onderwerpen meer vragen dan antwoorden op. De minister heeft toegezegd snel met meer informatie te komen. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten!

Wij geven in een uitgebreide samenvatting van de brief graag per deelonderwerp een korte reactie.

Bron: Nieuwsbrief TKPTerug naar Pensioenen