Akkoord geklapt? Tijd voor een breed pensioenoverleg

9-12-2018 Werkgevers en werknemers hebben geen akkoord weten te bereiken over een nieuw pensioenstelsel. KBO-PCOB is teleurgesteld. Directeur Manon Vanderkaa: “We roepen alle partijen op opnieuw te gaan onderhandelen. En om echt draagvlak te creëren, moeten daarbij ook senioren- en jongerenorganisaties aan tafel.”

Dat het akkoord vooralsnog van de baan is, betekent dat gepensioneerden er in 2019 op achteruitgaan. En daarna wéér. Ook werkenden zien hun pensioen in waarde dalen. Dat is bijzonder slecht nieuws, zeker omdat de pensioenen intussen al bijna tien jaar niet meer verhoogd zijn. Een pensioenakkoord zou onder meer kortingen kunnen voorkomen in 2019 en 2020. Komt er geen pensioenakkoord, dan betekent dat de huidige, zeer strenge rekenregels van kracht blijven, indexatie van pensioenen in de komende jaren zo goed als uitgesloten is en kortingen voortdurend op de loer liggen.

Pensioen is van ons allemaal

Het is daarom van groot belang dat alle betrokken partijen snel het overleg hervatten. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “We moeten daarbij komen tot breed draagvlak, want pensioen is iets dat ons allemaal aangaat. Daarom horen ook de vertegenwoordigers vanuit jongerenorganisaties, seniorenorganisaties en de Pensioenfederatie aan tafel te zitten”. Maakt dat het overleg niet ingewikkelder? “Verre van dat. Want jong en oud weten elkaar – zo bleek ook tijdens de recente Debatmanifestatie Pensioenen – juist goed te vinden. We staan zij aan zij voor een goed en solidair pensioen. Laten we nu samen tot een breed pensioenakkoord komen.”

Scherpe keuzes

Het verbrede pensioenoverleg hoeft niet vanaf nul te beginnen. Samen met zeven andere senioren- en gepensioneerdenorganisaties heeft KBO-PCOB scherp voor ogen waar dat nieuwe pensioenstelsel aan moet voldoen. Zo kiezen de organsaties onder meer voor een pensioen dat weliswaar minder zeker is, maar ook meer kans biedt op verhoging.

> Lees meer over het pleidooi voor een breed pensioenakkoord

Bron: Nieuwsbrief KBO-PCOB


Toetsingscriteria nieuw pensioenstelsel

5-12-2018 Toetsingscriteria nieuw pensioenstelsel - Kwantitatief onderzoek onder gepensioneerden door Motivaction
Lees Meer

14-8-2018 Kwartaalrapportage KNVG 3e kwartaal 2018

14-8-2018 Nu de zomer ten einde loopt is het goed om de balans op te maken. Hoe hebben we het tot nu toe gedaan in 2018?
Lees meer

Wetsvoorstel fuserende bedrijfstakpensioenfondsen ingetrokken

14-7-2018 Minister Koolmees van SZW heeft het wetsvoorstel dat het mogelijk moest maken dat bedrijfstakpensioenfondsen zouden kunnen fuseren met tijdelijk afgescheiden vermogen, ingetrokken
Lees meer

Grootste deel pensioenen volgend jaar weer niet verhoogd

17-6-2018 Door goede beleggingsresultaten en een hogere rente in 2017 staan de pensioenfondsen er iets beter voor.
Lees meer

Goede pensioencommunicatie moet duidelijk zijn

14-6-2018 KBO-PCOB onderschrijft de ambitie van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om richting pensioendeelnemers meer duidelijkheid te verschaffen over het te verwachten pensioen.
Lees meer

KBO-PCOB ondertekent Max Pensioenmanifest

30-5-2018 Op 14 mei lanceerde Omroep Max het Pensioenmanifest. KBO-PCOB ondersteunt dit manifest en roept mee op tot een eenvoudiger, eerlijker en goedkoper pensioenstelsel.
Lees meer

Pensioenen: Financiƫle positie pensioenfondsen is verslechterd.

5-5-2018 Pensioenfondsen staan er minder goed voor dan eind vorig jaar, blijkt uit een overzicht van De Nederlandsche Bank (DNB).
Lees meer

Verhoging pensioenen verder uit beeld na beroerd kwartaal

23-4-2018 De grote Nederlandse pensioenfondsen hadden afgelopen kwartaal veel te lijden van de onrust op de financiƫle markten.
Lees meer