Marleen Lohmann overleden


In memoriam Marleen Lohmann

 

Dezer dagen ontvingen wij het droeve bericht dat Marleen Lohmann op 87-jarige leeftijd is overleden.

Marleen is van 2000 tot 2007 voorzitter geweest van onze Vereniging. Toen Marleen tot voorzitter werd benoemd was het nog de Vereniging van Gepensioneerden Vendex KBB.

Tijdens haar laatste jaren als voorzitter heeft Marleen een bijzondere bijdrage geleverd aan het fusieproces van het Pensioenfonds Maxeda en het Pensioenfonds Detailhandel. De belangen van de gepensioneerden stonden daar altijd centraal.

Toen de fusie werd afgerond droeg Marleen haar voorzitterschap over aan toen nog penningmeester John Bogers.

Wij hebben Marleen gekend als een gedreven voorzitter die veel voor de Vereniging gedaan heeft.
Zelfs na haar afscheid en toen haar gezondheid achteruitging bleef zij nauw betrokken en wilde regelmatig “bijgepraat” worden.

Wij herinneren haar als een bijzondere aimabele en sympathieke dame.

Namens het bestuur van de VGD

John BogersTerug naar Algemeen nieuws