Inloggen bij pensioenfonds via DigiD verandert


28-9-2018 Het wetsvoorstel Digitale Overheid wordt binnenkort behandeld in de Tweede Kamer. Het gaat over veilig en betrouwbaar kunnen inloggen van burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid en aangewezen organisaties, waaronder pensioenfondsen.

Deelnemers aan pensioenregelingen kunnen nu bij veel pensioenfondsen inloggen met het publieke identificatiemiddel DigiD waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van gebruikersnaam en wachtwoord. Deze inlogmethode kent een betrouwbaarheidsniveau ‘laag’.


In het wetsvoorstel staat dat dit betrouwbaarheidsniveau minimaal ‘substantieel’ of ‘hoog’ moet zijn, zodra persoonlijke gegevens zoals salaris, pensioenopbouw en parttime percentage zichtbaar zijn. De technische specificaties, op basis waarvan de minister publieke identificatiemiddelen met het juiste betrouwbaarheidsniveau kan aanwijzen, staan in de Europese eIDAS-verordening. Denk daarbij van een extra identificatiestap via de DigiD-app en de extra sms-controle.

De minister kan op basis van het wetsvoorstel daarnaast private identificatiemiddelen aanwijzen, als deze aan wettelijke vereisten voldoen. Voor pensioenfondsen is het van belang dat zij veilig kunnen werken met gegevens van hun deelnemers en gepensioneerden. Daarnaast zijn de kosten van het gebruik van digitale middelen van de overheid belangrijk, omdat die uiteindelijk ten laste gaan van het pensioen van de deelnemer.

Bron: Pensioen Federatie Magazine september 2018Terug naar Algemeen nieuws