Analyse Digitalisering


28-9-2018 Senioren zijn weinig zichtbaar

‘Nederland als digitale koploper’, dat klinkt aantrekkelijk. Ook KBO-PCOB ziet voor veel senioren de voordelen van digitalisering. Hoe mooi is het niet dat senioren via beeldbellen contact kunnen hebben met een zorgverlener (e-consult) of dat een zorgverlener op afstand toezicht houdt op de patiënt die via bepaalde instrumenten gezondheidswaarden meet (e-monitoring)? Is het niet prachtig dat je met een app betalingen kan verrichten of kan zien wanneer het huisvuil wordt opgehaald?

Geweldige ontwikkelingen, maar dan moet je het wel kunnen en blijven kunnen. Voor een grote groep mensen gaat dat helaas niet op. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) benoemt de groep ‘voor wie het moeilijk of onmogelijk is om met internet om te gaan, e-mails te versturen, of anderszins te communiceren via sociale media’. Over hoe groot die groep is lopen de cijfers nogal uiteen. Volgens CBS-cijfers zijn dat 1,2 miljoen mensen. Bovendien verwacht, uit recent onderzoek van KBO-PCOB, slechts een kwart van de senioren die wel online is in de toekomst geen problemen te zullen ervaren in het gebruik van de computer en internet. De rest voorziet in meerdere of mindere mate problemen, nu al en ook in de toekomst.

Een enorme uitdaging dus van het kabinet in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie:
‘ Iedereen doet mee en we werken samen. Bij een snelle ontwikkeling als digitalisering is het van belang om iedereen binnen boord te krijgen én te houden. Op de arbeidsmarkt en in de samenleving als geheel. Dit vergt dat iedereen al vroeg basisvaardigheden aanleert. Dat mensen op latere leeftijd blijven leren en ontwikkelen voor veranderende beroepen en taken. En dat we kwetsbare groepen blijven ondersteunen. Het kabinet wil dat iedereen mee kan doen en kan profiteren.’

In de aanpak wil het kabinet intensief samenwerken met bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Volgens KBO-PCOB zijn senioren in de aanpak nog te weinig zichtbaar.

KBO-PCOB kent al sinds 2013 tabletcoaches en is sinds 2016 gestart met de Tea Health Tour. Tabletcoaches zijn zelf senior en ondersteunen andere senioren in het dagelijks gebruik van de tabletcomputer. Niet in de vorm van een cursus of een training, maar laagdrempelig, ervaringen delen en tips uitwisselen, tijdens vaak wekelijkse ontmoeting met andere tabletgebruikers. De Tea Health Tour wordt gehouden op diverse plaatsen in het land. Senioren kunnen kennis maken met allerlei innovaties op het gebied van wonen en zorg, zoals e-health. Twee succesvolle voorbeelden van mensen op latere leeftijd informeren, laten leren en ontwikkelen. Toch zien wij ook daarin dat een aantal senioren niet de vaardigheden kan ‘aanleren’ en afhankelijk is van alternatieven en een vangnet. Wij pleiten ervoor ook hier alert op te zijn en dit te blijven bieden.

Bron: Nieuwsbrief KBO-PCOBTerug naar Algemeen nieuws