J.M.H. Bogers Voorzitter

Algemene leiding, woordvoerder extern (PR), werven en benoemen leden in VO, gesprekspartner van bestuur pensioenfondsen uit de detailhandel, vertegenwoordiging VGD bij KNVG en Platform Bedrijfstak Pensioenfondsen, bedrijfspresentaties.

J.H.G. Neels Secretaris

Secretariaat, contractbeheer in samenwerking met bestuurslid Juridische Zaken, presentatie VGD bij bedrijven, fondsenwerving.

J.J. Verlaan Penningmeester / ledenadministratie

Beheer financiële middelen, administratie inkomsten en uitgaven, verzorgen financiële jaarstukken, ontwerp begroting en financiële overzichten, ledenadministratie.

Vacature Ledenwerving

Samenstellen van flyers, brochures en nieuwsbrieven, contacten met detailhandelsbedrijven, radio, TV en andere media, organisatie van en aanwezigheid bij evenementen voor gepensioneerden, presentatie VGD bij bedrijven.

M.J. Holtkamp Redactie

Beheer website en eindredactie OutFit, met ondersteuning van de redactiecommissie, presentatie VGD bij bedrijven.

A.J.M. Boonekamp Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds

Lid van VO, plaatsvervangend voorzitter, waarnemer relevante voorzitterstaken, presentatie VGD bij bedrijven.

A. van Dantzich Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds

Lid van VO, plaatsvervangend penningmeester/ledenadministratie, sociale advieszaken gericht op zorgproblematiek, vertegenwoordiger bij KNVG en Platform Bedrijfstak pensioenfondsen in KNVG, presentatie VGD bij Bedrijven.

H.G.J.E. Plagge Juridische zaken

Juridisch advies in relatie tot pensioenen, contractbeheer, presentatie VGD bij bedrijven. Contact met externe relaties in samenwerking met de voorzitter.

Vacature Bestuurslid redactie

Bestuurslid redactie, mede verzorgen presentatie VGD bij bedrijven.