Video: Ziska van Aggelen (Zilveren Kruis) over persoonsvolgende bekostiging in de keten


4 september 2017

‘Iedereen met een Wlz-indicatie moet kunnen kiezen voor een plek waar geluisterd wordt naar zijn of haar wensen. Wij volgen daarin met de vorm van financiering die passend is.’

 

 

Hoe kunnen mensen sneller zorg krijgen van de zorgaanbieder van hun keuze? En hoe kan de vraag van de cliënt leidend zijn bij de inkoop van zorg, zodat het geld de keuze van de cliënt volgt en niet andersom? Welke afspraken tussen zorgaanbieders en zorgkantoren zijn daarvoor nodig? Zes zorgaanbieders in de Waardigheid en trots themagroep ‘persoonsvolgende bekostiging in de keten’ (Dagelijkse Leven, Norschoten, Nusantara, Rosa Spier Huis, De Koperhorst en Bethanië), cliënten en de zorgkantoren Menzis, VGZ en Zilveren Kruis, hebben deze vragen beantwoord. Onderzocht is hoe persoonsvolgende bekostiging ingevuld kan worden bij het inkoopbeleid, waarbij de vraag van de cliënt leidend is.

In een videoserie van Waardigheid en trots blikken een aantal betrokkenen terug op het experiment. Waarom hebben zij deelgenomen, wat zijn hun ervaringen en wat zijn hun wensen voor de toekomst?

Zilveren Kruis

In onderstaande video blikt Ziska van Aggelen, Zorginkoper Verpleging & Verzorging WLZ bij Zilveren Kruis, terug op het experiment. ‘Zorgkantoren en zorgaanbieders moeten samen de beweging maken in dit experiment. Iedereen met een Wlz-indicatie moet kunnen kiezen voor een plek waar geluisterd wordt naar zijn of haar wensen. Waar de cliënt zijn leven voort kan zetten zoals hij dat gewend was te doen. Wij volgen daarin met de vorm van financiering die passend is. Voor de aanbieders betekent dit wel minder zekerheid.’

Bekijk de video!

Bron: Nieuwsbrief Waardigheid en TrotsTerug naar Zorg en welzijn