Let op bij een zorgaanbieder die geen contract heeft


27-1-2018 Als iemand aanklopt voor zorg bij een zorgverlener die geen contract heeft met een zorgverzekeraar dan is de zorgverzekering wettelijk verplicht om toch 75% van de door de patiënt gemaakte kosten te vergoeden, als die kosten althans onder de basisverzekering vallen.

 

 

Sommige zorgverleners ontdekten een uitweg om toch tot een vergoeding van 100% te komen. Ze brachten de patiënt een hoger bedrag in rekening (zorgverleners die geen contract hebben kunnen een hoger tarief declareren), stuurden de patiënt een rekening voor het volle pond, maar voegden er deze mededeling aan toe:

“U kunt deze nota indienen bij uw zorgverzekeraar en het vergoedingen overzicht naar ons toesturen. Het door zorgverzekeraar uitgekeerd bedrag en het eventueel verrekende eigen risico dient u aan ons te voldoen. Een eventueel restbedrag komt te vervallen”

Eind aan constructie
Zorgverzekeraars hebben nu een eind gemaakt aan die constructie. Verzekerden moeten nu eerst de nota zelf betalen en krijgen daarna van de zorgverzekeraar –na controle op rechtmatigheid- 75% overgemaakt. De vereniging van niet gecontracteerde zorgaanbieders heeft hierover nu een kort geding aangespannen.

Wordt u verwezen naar een zorgaanbieder buiten het ziekenhuis, controleer dan altijd of deze zorgaanbieder een contract heeft met een zorgverzekeraar zodat u zeker weet voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Bron: NVOGTerug naar Zorg en welzijn