Video: Ziska van Aggelen (Zilveren Kruis) over persoonsvolgende bekostiging in de keten

4 september 2017

‘Iedereen met een Wlz-indicatie moet kunnen kiezen voor een plek waar geluisterd wordt naar zijn of haar wensen. Wij volgen daarin met de vorm van financiering die passend is.’

 

 

Hoe kunnen mensen sneller zorg krijgen van de zorgaanbieder van hun keuze? En hoe kan de vraag van de cliënt leidend zijn bij de inkoop van zorg, zodat het geld de keuze van de cliënt volgt en niet andersom? Welke afspraken tussen zorgaanbieders en zorgkantoren zijn daarvoor nodig? Zes zorgaanbieders in de Waardigheid en trots themagroep ‘persoonsvolgende bekostiging in de keten’ (Dagelijkse Leven, Norschoten, Nusantara, Rosa Spier Huis, De Koperhorst en Bethanië), cliënten en de zorgkantoren Menzis, VGZ en Zilveren Kruis, hebben deze vragen beantwoord. Onderzocht is hoe persoonsvolgende bekostiging ingevuld kan worden bij het inkoopbeleid, waarbij de vraag van de cliënt leidend is.

In een videoserie van Waardigheid en trots blikken een aantal betrokkenen terug op het experiment. Waarom hebben zij deelgenomen, wat zijn hun ervaringen en wat zijn hun wensen voor de toekomst?

Zilveren Kruis

In onderstaande video blikt Ziska van Aggelen, Zorginkoper Verpleging & Verzorging WLZ bij Zilveren Kruis, terug op het experiment. ‘Zorgkantoren en zorgaanbieders moeten samen de beweging maken in dit experiment. Iedereen met een Wlz-indicatie moet kunnen kiezen voor een plek waar geluisterd wordt naar zijn of haar wensen. Waar de cliënt zijn leven voort kan zetten zoals hij dat gewend was te doen. Wij volgen daarin met de vorm van financiering die passend is. Voor de aanbieders betekent dit wel minder zekerheid.’

Bekijk de video!

Bron: Nieuwsbrief Waardigheid en Trots


Actie Seniorvriendelijk gemeentebeleid (vervolg)

4 september 2017: In onze nieuwsbrief van vorige week hebben wij de actie Seniorvriendelijk gemeentebeleid geannonceerd, waarvan u de tekst hier nog eens kunt nalezen.
Lees meer

Achter schermen bij IGZ: ‘Hard op de inhoud, zacht op de relatie’

22-8-2017 Inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) werken sinds maart 2017 met een nieuw toetsingskader.
Lees meer

De kosten van de zorg.

22-8-2017 Het gaat goed met de economie in Nederland stond deze week in de krant.
Lees meer

9-8-2017 Sites bij artikel Outfit VGD september 2017

9-8-2017 Sites bij artikel Outfit VGD september 2017
Lees meer

Meer tijd, aandacht en vaste medewerkers voor bewoners verpleeghuizen

15-7-2017: Bewoners van verpleeghuizen en hun naasten kunnen volgend jaar rekenen op meer tijd, aandacht en vaste medewerkers die zij kennen.
Lees meer

De wijkverpleegkundige.

8 juli 2017: Zoals bekend is de functie van de wijkverpleegkundige weer terug. Vroeger was de wijkzuster, zoals wij haar toen noemden, een bekende figuur in de wijk.
Lees meer

UMCG start publieksonderzoek naar kwaliteit palliatieve zorg.

26 juni 2017: Het UMCG start een groot onderzoek naar de mening van Nederlanders over de kwaliteit van palliatieve zorg.
Lees meer

De poortwachtersfunctie van de acute zorg

26 juni 2017: Ambulancepersoneel komt bij veel ouderen achter de voordeur. En van de populatie die de spoedeisende hulp (SEH) bezoekt is meer dan helft ‘oudere’.
Lees meer