Succesvolle resultaten Manifest worden in praktijk gebracht

31-7-2018 Het Manifest Waardig Ouder Worden, dat KBO-PCOB met ChristenUnie en Omroep Max initieerde, heeft veel invloed op de actuele politieke agenda; het Manifest werd overgenomen in het huidige regeerakkoord en leidde tot het Pact Ouderenzorg. Een resultaat waar wij erg blij mee zijn, omdat we op deze manier daadwerkelijk actief kunnen meedenken over hoe waardig ouder worden een plek krijgt in onze samenleving.

 

Het Pact Ouderenzorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bestaat uit drie programma’s: Langer Thuis, Eén tegen Eenzaamheid en Thuis in het Verpleeghuis. Doel van het pact is de zorg voor senioren verbeteren door de strijd aan te gaan tegen eenzaamheid, de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren en langer thuis wonen beter mogelijk te maken.

In gesprek met de minister

Bij zowel de verdere planvorming als uitvoering van het pact is KBO-PCOB nauw betrokken bij deze drie programma’s; op zeer regelmatige basis voeren we hierover gesprekken met minister Hugo de Jonge en ambtenaren van het ministerie van VWS. Daarin nemen we altijd mee dat het samen optrekken met senioren in deze plannen een belangrijke basis moet zijn. Praat niet alleen over senioren, maar praat ook vooral mét senioren, is onze boodschap. Zo geven we uw belang ook praktisch handen en voeten.

Samen met u

Waardig ouder worden is een van de belangrijkste thema’s waar KBO-PCOB zich voor inzet. We gaan daarover ook graag met u in gesprek. In het najaar organiseren we een drietal bijeenkomsten om met senioren van gedachten te wisselen over het Pact Ouderenzorg. Deze input is van groot belang voor de belangenbehartiging voor senioren. Binnenkort leest u op onze website meer over de bijeenkomsten van dit najaar en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Foto: Meer dan 20.000 mensen ondertekenden het Manifest Waardig Ouder Worden. Het Zilveren Pact was na overhandiging aan toenmalig staatssecretaris Van Rijn in februari 2017 een feit.

Bron: Nieuwsbrief KBO-PCOB


Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit.

5-5-2018 Aan de slag voor een gezonder Nederland.
Al eerder schreven wij dat preventie in de zorg een van de belangrijkste doelstellingen is van de regering
Lees meer

Ouderen zelf expert in beter ouder worden

5-5-2018 Wat vinden ouderen zelf belangrijk als het gaat over wonen, welzijn en zorg? Wat zijn nou écht waardevolle verbeteringen?
Lees meer

Eindelijk een stap voorwaarts

15-4-2018 Op dinsdag 10 april werd in het bijzijn van KBO-PCOB het programma van de tweede pijler van het Pact Ouderenzorg gepresenteerd.
Lees meer

E-learning Mbo-studenten Dementievriendelijk

30-3-2018 Volgens onderzoek van Alzheimer Nederland krijgt één op de vijf mensen een vorm van dementie.
Lees meer

Actieprogramma ministerie VWS om het personeelstekort in de zorg op te lossen.

18-3-2018 In de zorg werken ongeveer 1,2 miljoen mensen. De vraag naar zorg neemt enorm toe, zowel in de ziekenhuizen, in de zgn.1e lijn zorg
Lees meer

PACT voor de ouderenzorg (vervolg)

18-3-2018 Op 8 maart is door 41 organisaties en minister Hugo de Jonge van VWS (foto) het PACT voor de ouderenzorg ondertekend
Lees meer

Ouderen en ziekenhuisopname.

3-3-2018 Ik las de afgelopen twee weken twee artikelen over ouderen en ziekenhuisopname.
Lees meer