Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit.

5-5-2018 Aan de slag voor een gezonder Nederland.

Al eerder schreven wij dat preventie in de zorg een van de belangrijkste doelstellingen is van de regering. Onlangs heeft Staatssecretaris Blokhuis het Nationaal Preventie akkoord aangekondigd. Er zijn nu een drietal voorzitters aangesteld die met een groot aantal instellingen de drie thema’s: Roken, (Jolande Sap), het tegengaan van overgewicht en stimuleren van gezond eten (Erik van der Burg) en problematisch alcohol gebruik (Leo Meijer) gaan voorbereiden.

Er moeten stevige ambities en controlemaatregelen worden ontwikkeld voor een gezonder Nederland.  Er moeten maatregelen komen waar alle inwoners (en dus ook de ouderen!) beter van worden. In de loop van 2018 moet dit akkoord worden gesloten en moet Nederland aan het werk!
(Persbericht Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 20 april 2018)

Zorg voor ouderen in beeld; overgrote deel ouderen woont thuis.

De Nederlandse Zorg Autoriteit publiceerde deze week de eerste monitor over de zorg voor ouderen.
Hieruit blijkt dat verreweg de meeste ouderen vanaf 65 jaar (94%!) gewoon thuis wonen. Ook van de 85-plussers woont 70% nog thuis, vaak met ondersteuning van wijkverpleging. De meeste 65-plussers zijn vitaal en gebruiken nauwelijks meer zorg dan de gemiddelde Nederlander. Maar de zorgkosten stijgen sterk met de leeftijd.  Voor 85-plussers liggen de gemiddelde kosten vier keer hoger dan de kosten voor mensen tussen de 65 en 75 jaar
Bijna 50% van de totale zorguitgaven in Nederland (€ 79 miljard in 2018!)  wordt besteed aan de ouderen vanaf 65 jaar die 20 % van de bevolking uitmaken! 189.000 Ouderen wonen nu in een verpleeghuis, daar gaat 40% van de uitgaven aan zorg voor ouderen naar toe (dus 20% van de totale kosten in Nederland!) 
Het gaat hierom zorg die betaald wordt uit de zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg en de wet maatschappelijke ondersteuning.  De zorg voor ouderen staat op dit moment volop in de belangstelling. Zoals bekend heeft minister van VWS onlangs het PACT voor de ouderenzorg uitgebracht om de ouderenzorg in Nederland verder te verbeteren, maar ook om de kostenontwikkeling te beheersen!

Bron: Nieuwsbrief NVOG


Ouderen zelf expert in beter ouder worden

5-5-2018 Wat vinden ouderen zelf belangrijk als het gaat over wonen, welzijn en zorg? Wat zijn nou écht waardevolle verbeteringen?
Lees meer

Eindelijk een stap voorwaarts

15-4-2018 Op dinsdag 10 april werd in het bijzijn van KBO-PCOB het programma van de tweede pijler van het Pact Ouderenzorg gepresenteerd.
Lees meer

E-learning Mbo-studenten Dementievriendelijk

30-3-2018 Volgens onderzoek van Alzheimer Nederland krijgt één op de vijf mensen een vorm van dementie.
Lees meer

Actieprogramma ministerie VWS om het personeelstekort in de zorg op te lossen.

18-3-2018 In de zorg werken ongeveer 1,2 miljoen mensen. De vraag naar zorg neemt enorm toe, zowel in de ziekenhuizen, in de zgn.1e lijn zorg
Lees meer

PACT voor de ouderenzorg (vervolg)

18-3-2018 Op 8 maart is door 41 organisaties en minister Hugo de Jonge van VWS (foto) het PACT voor de ouderenzorg ondertekend
Lees meer

Ouderen en ziekenhuisopname.

3-3-2018 Ik las de afgelopen twee weken twee artikelen over ouderen en ziekenhuisopname.
Lees meer

E-learning Informele Zorg rond mensen met dementie

7-2-2018 Steeds meer mensen met dementie blijven thuis wonen. Wat vraagt dit nu van de mensen die de zorg voor hen op zich nemen?
Lees meer

Ouderen net zo fit als jongeren

27-1-2018 Dat de vaardigheden om nog bij te leren verdwijnen bij het ouder worden is een stelling die niet klopt.
Lees meer

Let op bij een zorgaanbieder die geen contract heeft

27-1-2018 Als iemand aanklopt voor zorg bij een zorgverlener die geen contract heeft met een zorgverzekeraar dan is de zorgverzekering wettelijk verplicht om toch 75% van de door de patiënt gemaakte kosten te vergoeden, als die kosten althans onder de basisverzekering vallen.
Lees meer

27-1-2018 Beter Oud

In Beter Oud (zie ook de website www.beteroud.nl) werken ouderen(organisaties) en professionals samen.
Lees meer

Nogmaals Pact voor de ouderenzorg.

30-12-2017 Zoals de voorzitter van de commissie Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit de heer Joop Blom in de nieuwsbrief van vorige week al meldde
Lees meer

Pact voor de ouderenzorg.

19-12-2017 Vorige week verscheen een uitvoerige brief van minister Hugo de Jonge die in het ministeriële driemanschap van het departement Volksgezondheid,
Lees meer