Eindelijk een stap voorwaarts

15-4-2018 Op dinsdag 10 april werd in het bijzijn van KBO-PCOB het programma van de tweede pijler van het Pact Ouderenzorg gepresenteerd. Het pact is een uitvloeisel van ons Manifest Waardig Ouder Worden.

 

 

 

Met de presentatie van deze pijler wordt een belangrijke stap gezet om de totale verpleeghuiszorg in Nederland kwalitatief te verbeteren. Met alle incidenten van de afgelopen jaren was dat ook wel nodig! KBO-PCOB is blij dat geestelijke zorg een nadrukkelijke plek gaat krijgen in het programma en dat vrijwilligerscoördinatoren kunnen worden aangenomen om ervoor te zorgen dat vrijwilligers in het verpleeghuis goed worden begeleid. Twee punten waar wij al langer voor pleiten.

Levensvragen

De kwaliteitsstandaard levensvragen in verpleeghuizen is dus nu geïmplementeerd. Dat betekent dat omgaan met levensvragen integraal onderdeel is geworden van goede, kwalitatieve ouderenzorg. Dat is winst. Want in de levensfase van voortdurend verlies van dierbaren, van je eigen huis, van zelfstandigheid, van je conditie en van je geheugen, zijn het vinden van antwoorden op levensvragen van groot belang. Manon Vanderkaa: “Al voor de verkiezingen riepen we via het Manifest Waardig Ouder Worden dat geestelijke zorg een goede plek moet krijgen in het zorgaanbod. Met de verankering hiervan in de verpleeghuiszorg is een eerste stap gezet. De meerwaarde wordt nu gezien.”

Maatwerk

Maar ook het feit dat op locatieniveau zorg wordt ingekocht waardoor er meer maatwerk mogelijk is, spreekt KBO-PCOB zeer aan. Vanderkaa: “Dat is een belangrijke stap. We hopen vooral dat dit ook zal leiden tot meer personeel in het verpleeghuis met oprechte aandacht voor de mensen die er wonen. Geen tijdzorg meer, maar zorg die aansluit op de wensen en behoeften van de inwoners. Dat is wat nodig is.”

Stappen voorwaarts

Al met al zijn er stappen voorwaarts gezet. Maar KBO-PCOB zal de voortgang kritisch blijven volgen en aan de bel trekken als de verpleeghuisbewoner tussen de wal en het schip van mooie voornemens versus dagelijkse realiteit dreigt te vallen. Er is de afgelopen jaren te veel gebeurd dat het vertrouwen van bewoners en hun dierbaren heeft beschadigd.

Bron: Nieuwsbrief KBO-PCOB


E-learning Mbo-studenten Dementievriendelijk

30-3-2018 Volgens onderzoek van Alzheimer Nederland krijgt één op de vijf mensen een vorm van dementie.
Lees meer

Actieprogramma ministerie VWS om het personeelstekort in de zorg op te lossen.

18-3-2018 In de zorg werken ongeveer 1,2 miljoen mensen. De vraag naar zorg neemt enorm toe, zowel in de ziekenhuizen, in de zgn.1e lijn zorg
Lees meer

PACT voor de ouderenzorg (vervolg)

18-3-2018 Op 8 maart is door 41 organisaties en minister Hugo de Jonge van VWS (foto) het PACT voor de ouderenzorg ondertekend
Lees meer

Ouderen en ziekenhuisopname.

3-3-2018 Ik las de afgelopen twee weken twee artikelen over ouderen en ziekenhuisopname.
Lees meer

E-learning Informele Zorg rond mensen met dementie

7-2-2018 Steeds meer mensen met dementie blijven thuis wonen. Wat vraagt dit nu van de mensen die de zorg voor hen op zich nemen?
Lees meer

Ouderen net zo fit als jongeren

27-1-2018 Dat de vaardigheden om nog bij te leren verdwijnen bij het ouder worden is een stelling die niet klopt.
Lees meer

Let op bij een zorgaanbieder die geen contract heeft

27-1-2018 Als iemand aanklopt voor zorg bij een zorgverlener die geen contract heeft met een zorgverzekeraar dan is de zorgverzekering wettelijk verplicht om toch 75% van de door de patiënt gemaakte kosten te vergoeden, als die kosten althans onder de basisverzekering vallen.
Lees meer

27-1-2018 Beter Oud

In Beter Oud (zie ook de website www.beteroud.nl) werken ouderen(organisaties) en professionals samen.
Lees meer

Nogmaals Pact voor de ouderenzorg.

30-12-2017 Zoals de voorzitter van de commissie Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit de heer Joop Blom in de nieuwsbrief van vorige week al meldde
Lees meer

Pact voor de ouderenzorg.

19-12-2017 Vorige week verscheen een uitvoerige brief van minister Hugo de Jonge die in het ministeriële driemanschap van het departement Volksgezondheid,
Lees meer

Actief ouder worden: bewegen is goed, meer bewegen is beter

15-12-2017 Negenentachtig procent van de somatische verpleeghuisbewoners is inactief en slechts 4 procent haalt de bewegingsrichtlijn.*
Lees meer