E-learning Informele Zorg rond mensen met dementie

7-2-2018 Steeds meer mensen met dementie blijven thuis wonen. Wat vraagt dit nu van de mensen die de zorg voor hen op zich nemen? Hoe werken professionals en organisaties samen? Rond deze vragen is de e-learning 'Informele Zorg rond mensen met dementie' ontwikkeld door de Hogeschool Utrecht, in samenwerking met ervaringsdeskundige mantelzorgers. Deze e-learning is bedoeld voor MBO niveau 3/4 en HBO niveau 6.

Doe de e-learning op de website e-learninginformelezorg.nl

Voor welke professionals

  • Zorg- en welzijnsorganisaties
  • verzekeraars
  • gemeenten en belangenbehartigers van informele zorg
  • vrijwilligers
  • mantelzorgers van een kwetsbare oudere (dementie)

Voor welke ouderen

  • ouderen met dementie

Hoe het werkt

Uitgangspunt voor de ontwikkeling van de e-learning was het competentieprofiel en de 5 taakgebieden van een sociaal werker. Door de e-learning te gebruiken krijgt men een goed beeld van de eigen competenties en van de taakgebieden als opgave voor de sociaal werker. Tegelijkertijd leert de sociaal werker van de diverse lijsten die een goed en actueel beeld geven van tools, (basis) literatuur en video's. De opdrachten kunnen in groepjes of individueel gemaakt worden. Er is steeds aangegeven welke leerstijl op de voorgrond treedt. Een eerder, met het werkveld, ontwikkeld profiel professioneel werken Informele Zorg vormt de basis van deze e-learning

Wat het oplevert

De gedachte was om toekomstige sociaal werkers al in hun opleiding te laten kennismaken met de complexe zaken rond het thema Informele Zorg rond mensen met dementie. Juist bij mensen met dementie vraagt het van de professional bijzondere kennis vanwege de zichtbare én onzichtbare gevolgen van de aandoening en de gevolgen ervan voor de centrale mantelzorger en de directe omgeving.Wanneer studenten toch klassikaal aan de slag gaan en een docent aanwezig is, is er voor de docent een docenthandleiding op de site te vinden. Daarin wordt stap voor stap gewezen op de mogelijkheden van deze e-learning en suggesties gedaan voor de aanpak.

Bron: Nieuwsbrief Beter Oud


Ouderen net zo fit als jongeren

27-1-2018 Dat de vaardigheden om nog bij te leren verdwijnen bij het ouder worden is een stelling die niet klopt.
Lees meer

Let op bij een zorgaanbieder die geen contract heeft

27-1-2018 Als iemand aanklopt voor zorg bij een zorgverlener die geen contract heeft met een zorgverzekeraar dan is de zorgverzekering wettelijk verplicht om toch 75% van de door de patiŽnt gemaakte kosten te vergoeden, als die kosten althans onder de basisverzekering vallen.
Lees meer

27-1-2018 Beter Oud

In Beter Oud (zie ook de website www.beteroud.nl) werken ouderen(organisaties) en professionals samen.
Lees meer

Nogmaals Pact voor de ouderenzorg.

30-12-2017 Zoals de voorzitter van de commissie Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit de heer Joop Blom in de nieuwsbrief van vorige week al meldde
Lees meer

Pact voor de ouderenzorg.

19-12-2017 Vorige week verscheen een uitvoerige brief van minister Hugo de Jonge die in het ministeriŽle driemanschap van het departement Volksgezondheid,
Lees meer

Actief ouder worden: bewegen is goed, meer bewegen is beter

15-12-2017 Negenentachtig procent van de somatische verpleeghuisbewoners is inactief en slechts 4 procent haalt de bewegingsrichtlijn.*
Lees meer

BeterOud worden, wat is dat eigenlijk?

1-12-2017 BeterOud worden, wat is dat eigenlijk? De redactie van BeterOud tekende de volgende citaten op tijdens de jaarlijkse conferentie 'Een nieuwe generatie ouderen(zorg)' op 22 november in Nieuwegein.
Lees meer

De nominale premies voor de zorgverzekeringen zijn bekend.

21-11-2017 Afgelopen weekend hebben alle zorgverzekeraars hun nominale premies voor de zorgverzekering 2018 bekend gemaakt.
Lees meer

Actie Seniorvriendelijk Gemeentebeleid.

23-10-2017: Vorige maand is door NVOG en KNVG bovengenoemde aktie gevoerd om in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 lokale politieke partijen te wijzen op het ouderenbeleid in hun gemeente.
Lees meer

Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis.

23-10-2017: Woensdag 11 oktober 2017 hebben 63 ziekenhuislocaties het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontvangen.
Lees meer

Regeerakkoord: Meer aandacht voor mantelzorg

13-10-2017: Vanmiddag hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd.
Lees meer

Nieuwe beweegrichtlijnen voor ouderen

7-10-2017: Er is veel gezondheidswinst te boeken als Nederlanders meer zouden gaan bewegen. De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS te stimuleren dat mensen blijvend meer bewegen en minder stilzitten.
Lees meer