18-6-2018 Financiƫle Positie Pensioenfonds Detailhandel mei 2018


Dekkingsgraad en waarde van jouw pensioen

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van een pensioenfonds. Het geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is.

Onderstaande grafiek laat het verband zien tussen de bezittingen en verplichtingen van het pensioenfonds en de dekkingsgraad. De voorlopige dekkingsgraad is 110,9% (blauwe kolom). Deze dekkingsgraad is onder invloed van de nieuwe regelgeving berekend, zonder de 3-maands rentemiddeling.

 

De nieuwe regelgeving schrijft voor dat pensioenfondsen een zogenaamde beleidsdekkingsgraad moeten publiceren. De beleidsdekkingsgraad (paarse kolom) over de afgelopen twaalf maanden was 111,0% (eind mei 2018).

Bekijk de ontwikkeling van de dekkingsgraad in de afgelopen twee jaar.

Waarom is de dekkingsgraad zo belangrijk? Het is voor pensioenfondsen belangrijk dat ze voldoende bezittingen hebben om de pensioenen nu en in de verre toekomst te kunnen uitkeren. De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding aan tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen. Hoe hoger de dekkingsgraad, des te beter de financiële situatie van het pensioenfonds is. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het fonds precies evenveel vermogen als bezittingen. Voor iedere euro die betaald moet worden, is er 1 euro in kas. Precies genoeg lijkt mooi, maar het is veiliger om een buffer (reserve) te hebben. Om tegenvallers op te vangen, maar ook om de pensioenen te kunnen verhogen met een toeslag. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de dekkingsgraden van Nederlandse pensioenfondsen. Op grond van wettelijke bepalingen stelt DNB ook eisen aan pensioenfondsen. Zo moet de dekkingsgraad van Pensioenfonds Detailhandel minimaal 105% zijn. Komen we onder dit minimum, dan spreken we over onderdekking.

Welke factoren beïnvloeden de dekkingsgraad? De rente heeft een grote invloed op de financiële situatie van pensioenfondsen. Stijgt de rente, dan daalt de waarde van de pensioenverplichtingen. Dat is gunstig voor de dekkingsgraad. Het is ongunstig als de rente daalt. Dan stijgt de waarde van de pensioenverplichtingen. DNB stelt de maandelijks de rente vast die pensioenfondsen moeten gebruiken voor de waardering van de verplichtingen. Pensioenfondsen beleggen hun vermogen in zowel aandelen als obligaties om rendement te behalen. Door dit rendement kan een pensioenfonds in de toekomst de pensioenen uitbetalen en/of de pensioenen verhogen met een toeslag. Daarnaast zijn onder andere de hoogte van de pensioenpremies en de leeftijd van de deelnemers in het pensioenfonds van belang.

Financiële positie Voor de berekening van de pensioenverplichtingen wordt gebruik gemaakt van de huidige marktrente. Daarnaast wordt er ook vanuit gegaan dat voor lange looptijden de rente groeit naar een tienjaars gemiddelde, de Ultimate Forward Rate (UFR).

De grafiek laat het verband zien tussen de bezittingen en verplichtingen van het pensioenfonds en de dekkingsgraad. De waarde van de verplichtingen zijn vanaf september 2012 gewaardeerd met de door DNB gepubliceerde Rente Termijn Structuur (RTS) op basis van de marktrente en van de UFR.

Herstelplan Pensioenfonds Detailhandel gaat door met de maatregelen die eerder in het herstelplan zijn vastgelegd. We houden je via deze website op de hoogte van onze financiële positie.

DE WAARDE VAN JOUW PENSIOEN

Omdat prijzen blijven stijgen, wordt je geld elk jaar minder waard. Je kunt immers minder kopen voor hetzelfde bedrag. Dat betekent dat ook je pensioen van Pensioenfonds Detailhandel in waarde afneemt. Om dit te voorkomen, probeert het pensioenfonds elk jaar de pensioenen te verhogen.

Pensioenfonds Detailhandel betaalt de verhoging van jouw pensioen uit het behaalde beleggingsrendement. Een verhoging is echter alleen mogelijk als het pensioenfonds genoeg geld heeft. Je hebt dus niet automatisch recht op een verhoging. Het pensioenfonds reserveert geen geld voor een verhoging en er wordt geen premie voor betaald.

Bron: Bedrijfspensioenfonds DetailhandelTerug naar Pensioenfonds