Jaarverslag van Pensioenfonds Detailhandel over 2016.

12-10-2017: Voor ons ligt het jaarverslag over 2016 van ons Pensioenfonds. Een flink boekwerk van 128 pagina’s , opgefleurd met maar liefst 38 pagina’s foto’s van werkenden en gepensioneerden in de detailhandel.
Lees meer

11-10-2017: Financiële Positie Pensioenfonds Detailhandel september 2017

11-10-2017: De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van een pensioenfonds. Het geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is.
Lees meer