30-3-2018 Koopkrachtraming 2018 en 2019 van het CPB.


Afgelopen donderdag 22 maart zijn niet alleen de uitslagen van de verkiezingen bekend gemaakt, maar is ook het nieuwe Centraal Economisch Plan (CEP) gepubliceerd door het Centraal Plan Bureau (CPB). Dit geeft de economische verwachtingen voor 2018 en 2019 weer, en dus ook de gemiddelde koopkrachtontwikkeling.  In enkele hoofdlijnen:

• “De Nederlandse economie is op stoom maar het begrotingssaldo verbetert niet”.
• De inflatie stijgt, maar blijft relatief laag (maar gepensioneerden verliezen in 2018 gemiddeld 0,2% extra aan koopkracht ten opzichte van de verwachting met Prinsjesdag). In doorsnee resteert nog een koopkrachtstijging van 0,4%.
• In 2019 neemt de koopkracht voor de meeste Nederlanders wel duidelijk toe. Dat geldt ook voor gepensioneerden: een geraamde verbetering van de mediane koopkracht met 1,3%, mede door verhoging van de Algemene heffingskorting, en aanpassing van de Ouderenkorting.

Bron: Nieuwsbrief NVOGTerug naar Pensioenen