30-3-2018 Koopkrachtraming 2018 en 2019 van het CPB.

Afgelopen donderdag 22 maart zijn niet alleen de uitslagen van de verkiezingen bekend gemaakt, maar is ook het nieuwe Centraal Economisch Plan (CEP) gepubliceerd door het Centraal Plan Bureau (CPB). Dit geeft de economische verwachtingen voor 2018 en 2019 weer, en dus ook de gemiddelde koopkrachtontwikkeling.  In enkele hoofdlijnen:

• “De Nederlandse economie is op stoom maar het begrotingssaldo verbetert niet”.
• De inflatie stijgt, maar blijft relatief laag (maar gepensioneerden verliezen in 2018 gemiddeld 0,2% extra aan koopkracht ten opzichte van de verwachting met Prinsjesdag). In doorsnee resteert nog een koopkrachtstijging van 0,4%.
• In 2019 neemt de koopkracht voor de meeste Nederlanders wel duidelijk toe. Dat geldt ook voor gepensioneerden: een geraamde verbetering van de mediane koopkracht met 1,3%, mede door verhoging van de Algemene heffingskorting, en aanpassing van de Ouderenkorting.

Bron: Nieuwsbrief NVOG


Grootste pensioenroof ooit: pensioenen zijn voor zeventig jaar gedekt

30-3-2018 De auteur van dit artikel is Wilma Berkhout. Zij is oud-belastinginspecteur en voorzitter van PVGE-Helmond.
Lees meer

Reactie op Evaluatie Wet Financieel Toetsingskader (FTK)

15-3-2018 Op 8 maart 2018 heeft minister Koolmees de aanbiedingsbrief en het rapport met de evaluatie van het Financieel Toetsingskader naar de Tweede Kamer gestuurd.
Lees meer

Kamerbrief over evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

15-03-2018 Minister Koolmees van SZW en minister Dekker van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer op 8 maart geļnformeerd
Lees meer

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen naar de Tweede Kamer

15-03-2018 Minister Koolmees stuurde op 8 maart 2018 de rapportage over de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen naar de Tweede Kamer.
Lees meer

Wie doet wie tekort?

15-02-2018 Op 5 februari hebben NVOG en KNVG een brief gestuurd aan de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder bovengenoemde titel.
Lees meer

Pensioenen: de basics

7-2-2018 Welke pensioenregelingen zijn er?
Wie ieder jaar zijn pensioen controleert zal constateren dat de toekomstige pensioenuitkering steeds lager wordt als het inkomen gelijk blijft.
Lees meer

Om deze reden valt je pensioen ook in 2018 tegen

15-1-2018 ANALYSE - De meeste pensioenen zullen in 2018 wederom tegenvallen. Met dank aan de rekenrente. Wat is dat toch voor een ding?
Lees meer

Hoe pakt koopkracht van ouderen uit onder Rutte-III?

15-12-2017 De nieuwe ministersploeg debatteert deze weken met de Tweede Kamer. KBO-PCOB voedt en volgt de begrotingsdebatten.
Lees meer