Wie doet wie tekort?

15-02-2018 

Op 5 februari hebben NVOG en KNVG een brief gestuurd aan de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder bovengenoemde titel. In de brief wordt gereageerd op de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsontwerp van 50PLUS over de rekenrente voor de pensioenen.

Er wordt met name ingegaan op de gedachte dat een hogere rekenrente dan volgens de thans geldende regels in de komende 30 jaar de thans jongere generaties zou benadelen. Op basis van dezelfde soort redenering die tot bovengenoemde veronderstelling leidt kan ook geconcludeerd worden dat de ouderen in de afgelopen 30 jaar ten bate van deze jongere generaties benadeeld zijn.

De commissie wordt verzocht beide redeneringen te betrekken bij de komende evaluatie van het Financieel Toetsingskader Pensioenen (nFTK). U kunt de volledige brief hier lezen.

Bron: Nieuwsbrief NVOG


Pensioenen: de basics

7-2-2018 Welke pensioenregelingen zijn er?
Wie ieder jaar zijn pensioen controleert zal constateren dat de toekomstige pensioenuitkering steeds lager wordt als het inkomen gelijk blijft.
Lees meer

Om deze reden valt je pensioen ook in 2018 tegen

15-1-2018 ANALYSE – De meeste pensioenen zullen in 2018 wederom tegenvallen. Met dank aan de rekenrente. Wat is dat toch voor een ding?
Lees meer

Hoe pakt koopkracht van ouderen uit onder Rutte-III?

15-12-2017 De nieuwe ministersploeg debatteert deze weken met de Tweede Kamer. KBO-PCOB voedt en volgt de begrotingsdebatten.
Lees meer

Tweede Kamer neemt Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen aan

4-12-2017 Op 21 november is het Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen aangenomen door de Tweede Kamer.
Lees meer

Column: De deelnemer centraal

15-11-2017 Eindelijk hebben we dan een nieuwe kabinet, een regeerakkoord en een nieuwe bewindspersoon die verantwoordelijk is voor de aanvullende pensioenen.
Lees meer

Kortingen dreigen nog bij twee derde van de pensioenen

3-11-2017: Het aantal pensioenfondsen met een dekkingsgraad waarbij gekort moet worden, neemt af door de stijgende dekkingsgraden.
Lees meer

Netspar: ‘Nabestaandenpensioen schiet vaak te kort’

3-11-2017: Nederlanders zijn lang niet altijd verzekerd van een goed nabestaandenpensioen.
Lees meer

Krijgt de gepensioneerde waar hij recht op heeft ?

22-10-2017: Er wordt veel onzin verteld over de positie van gepensioneerden en deelnemers van pensioenfondsen.
Lees meer