Grootste deel pensioenen volgend jaar weer niet verhoogd

17-6-2018 Door goede beleggingsresultaten en een hogere rente in 2017 staan de pensioenfondsen er iets beter voor. Daardoor kunnen meer fondsen weer gedeeltelijk indexeren; dat is de (verwachte) uitkering verhogen op basis van de inflatie. Daarbij gaat het om 3,4 miljoen deelnemers aan deze pensioenfondsen. Volledige indexatie is maar weggelegd voor 300.000 deelnemers aan kleinere fondsen. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB), die geen namen noemt van de betreffende fondsen.

Veel pensioenfondsen, waaronder de vier grootste fondsen (ABP, PfZW PMT en PME), hebben nog steeds onvoldoende eigen vermogen om te kunnen indexeren. Daardoor zit er voor bijna 13 miljoen deelnemers aan pensioenfondsen ook dit jaar geen indexering in. Van deze groep dreigt voor 10 miljoen deelnemers zelfs een extra korting boven op het niet indexeren in 2020 of 2021, als de financiële positie van hun pensioenfondsen dan niet is verbeterd.

Iemand die meerdere banen heeft gehad kan deelnemen in meerdere pensioenfondsen, vandaar het hoge totaal aantal deelnemers.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de waarde van de actuele beleggingen van pensioengeld tegenover de pensioenverplichtingen. Een dekkingsgraad van 105 procent betekent dat tegenover elke euro aan pensioenverplichtingen 1,05 euro aan vermogen staat.

DNB eist bij een dekkingsgraad van minder dan 110 procent dat er niet wordt geïndexeerd.

Als de dekkingsgraad onder de 104,2 procent zakt, moet de situatie binnen vijf jaar verbeterd zijn. Zo niet, dan moet er extra worden gekort op de pensioenen.

Pensioenfondsen die sinds 2015 of 2016 een lagere dekkingsgraad hebben dan 104,2 procent kunnen dus in 2020 of 2021 met de gevolgen, extra kortingen, te maken krijgen. Dat risico lopen nu ruim 10 miljoen deelnemers.

Pensioenfondsen met onvoldoende eigen vermogen moeten een herstelplan indienen bij DNB. Daarin moeten ze aangeven hoe ze in een periode van maximaal tien jaar verwachten het tekort weg te werken. De Nederlandsche Bank kwam vandaag met cijfers over de geboekte resultaten.

Gemiddeld nam het vermogen van pensioenfondsen met een herstelplan vorig jaar toe met 6,6 procent. Dat is vooral te danken aan de toegenomen waarde van beleggingen. Ook is de rente gestegen in 2017. Maar de hoogte van de pensioenpremie in de herstelplannen droeg volgens DNB negatief bij aan het herstel. Die is lager dan volgens de toezichthouder nodig is om de beloofde pensioenen te kunnen betalen.

De bereikte vermogensgroei is voor veel fondsen dus nog niet genoeg om weer te kunnen indexeren of extra kortingen in de toekomst te voorkomen, al gaat het wel de goede kant op. De verschillen in rendement tussen de pensioenfondsen komen onder andere door beleggingskeuzes, het afdekken van renterisico en de hoogte van de premie.

Nieuw stelsel

Vorige maand lekte een conceptvoorstel uit van werkgevers en werknemers voor een nieuw pensioenstelsel. Daarin staat dat er minder snel moet worden gekort op de pensioenuitkering bij tegenvallende rendementen. Ook willen de sociale partners dat de AOW-leeftijd minder snel omhoog gaat.

Minister Koolmees heeft de Sociaal-Economische Raad gevraagd om met plannen voor een nieuw pensioenstelsel te komen. Op de voorstellen van werkgevers en werknemers heeft hij nog niet gereageerd.

Bekijk ook

Wanneer gaan de pensioenen weer eens omhoog?

Werkgevers en bonden willen AOW-leeftijd langzamer laten stijgen

'Minister Koolmees moet met geld over de brug komen voor pensioenakkoord'

Bron: NOS


Goede pensioencommunicatie moet duidelijk zijn

14-6-2018 KBO-PCOB onderschrijft de ambitie van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om richting pensioendeelnemers meer duidelijkheid te verschaffen over het te verwachten pensioen.
Lees meer

KBO-PCOB ondertekent Max Pensioenmanifest

30-5-2018 Op 14 mei lanceerde Omroep Max het Pensioenmanifest. KBO-PCOB ondersteunt dit manifest en roept mee op tot een eenvoudiger, eerlijker en goedkoper pensioenstelsel.
Lees meer

Pensioenen: Financiƫle positie pensioenfondsen is verslechterd.

5-5-2018 Pensioenfondsen staan er minder goed voor dan eind vorig jaar, blijkt uit een overzicht van De Nederlandsche Bank (DNB).
Lees meer

Verhoging pensioenen verder uit beeld na beroerd kwartaal

23-4-2018 De grote Nederlandse pensioenfondsen hadden afgelopen kwartaal veel te lijden van de onrust op de financiƫle markten.
Lees meer

30-3-2018 Koopkrachtraming 2018 en 2019 van het CPB.

30-3-2018 Afgelopen donderdag 22 maart zijn niet alleen de uitslagen van de verkiezingen bekend gemaakt,
Lees meer

Grootste pensioenroof ooit: pensioenen zijn voor zeventig jaar gedekt

30-3-2018 De auteur van dit artikel is Wilma Berkhout. Zij is oud-belastinginspecteur en voorzitter van PVGE-Helmond.
Lees meer

Reactie op Evaluatie Wet Financieel Toetsingskader (FTK)

15-3-2018 Op 8 maart 2018 heeft minister Koolmees de aanbiedingsbrief en het rapport met de evaluatie van het Financieel Toetsingskader naar de Tweede Kamer gestuurd.
Lees meer

Kamerbrief over evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

15-03-2018 Minister Koolmees van SZW en minister Dekker van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer op 8 maart geļnformeerd
Lees meer

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen naar de Tweede Kamer

15-03-2018 Minister Koolmees stuurde op 8 maart 2018 de rapportage over de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen naar de Tweede Kamer.
Lees meer

Wie doet wie tekort?

15-02-2018 Op 5 februari hebben NVOG en KNVG een brief gestuurd aan de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder bovengenoemde titel.
Lees meer

Pensioenen: de basics

7-2-2018 Welke pensioenregelingen zijn er?
Wie ieder jaar zijn pensioen controleert zal constateren dat de toekomstige pensioenuitkering steeds lager wordt als het inkomen gelijk blijft.
Lees meer

Om deze reden valt je pensioen ook in 2018 tegen

15-1-2018 ANALYSE - De meeste pensioenen zullen in 2018 wederom tegenvallen. Met dank aan de rekenrente. Wat is dat toch voor een ding?
Lees meer