12-8-2018 KNVG Nieuwsbrief 11 augustus 2018

KNVG Nieuwsbrief 11 augustus 2018 is erbij geplaatst
Lees meer

9-8-2018 Actuele dekkingsgraad

9-8-2018 De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding aan tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen.
Lees meer

Succesvolle resultaten Manifest worden in praktijk gebracht

31-7-2018 Het Manifest Waardig Ouder Worden, dat KBO-PCOB met ChristenUnie en Omroep Max initieerde, heeft veel invloed op de actuele politieke agenda
Lees meer

Wetsvoorstel fuserende bedrijfstakpensioenfondsen ingetrokken

14-7-2018 Minister Koolmees van SZW heeft het wetsvoorstel dat het mogelijk moest maken dat bedrijfstakpensioenfondsen zouden kunnen fuseren met tijdelijk afgescheiden vermogen, ingetrokken
Lees meer

Bescherm samen uw wijk, ook in de zomer

14-7-2018 De zomer staat voor de deur en misschien heeft u al mooie plannen.
Lees meer

Grootste deel pensioenen volgend jaar weer niet verhoogd

17-6-2018 Door goede beleggingsresultaten en een hogere rente in 2017 staan de pensioenfondsen er iets beter voor.
Lees meer

8 tips voor preventieve activiteiten voor ouderen

14-6-2018 Veel gemeenten of wijken bieden activiteiten voor thuiswonende ouderen aan om gezond oud te worden en zelfstandig functioneren te bevorderen
Lees meer

Goede pensioencommunicatie moet duidelijk zijn

14-6-2018 KBO-PCOB onderschrijft de ambitie van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om richting pensioendeelnemers meer duidelijkheid te verschaffen over het te verwachten pensioen.
Lees meer

Door contant geld kan iedereen blijven meedoen

14-6-2018 Door de digitalisering verandert het betalingsverkeer; de dienstverlening wordt er sneller en efficiënter door.
Lees meer

KBO-PCOB ondertekent Max Pensioenmanifest

30-5-2018 Op 14 mei lanceerde Omroep Max het Pensioenmanifest. KBO-PCOB ondersteunt dit manifest en roept mee op tot een eenvoudiger, eerlijker en goedkoper pensioenstelsel.
Lees meer

Roep om voldoende leeftijdsbestendige woningen houdt aan

30-5-2018 Sneller bouwen van meer woningen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en zorgen voor betaalbare woningen.
Lees meer

Koopkracht gepensioneerden blijft stevig achter

15-5-2018 Op 11 april debatteert de Tweede Kamer over koopkrachtontwikkeling
Lees meer

Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit.

5-5-2018 Aan de slag voor een gezonder Nederland.
Al eerder schreven wij dat preventie in de zorg een van de belangrijkste doelstellingen is van de regering
Lees meer

Pensioenen: Financiële positie pensioenfondsen is verslechterd.

5-5-2018 Pensioenfondsen staan er minder goed voor dan eind vorig jaar, blijkt uit een overzicht van De Nederlandsche Bank (DNB).
Lees meer

Ouderen zelf expert in beter ouder worden

5-5-2018 Wat vinden ouderen zelf belangrijk als het gaat over wonen, welzijn en zorg? Wat zijn nou écht waardevolle verbeteringen?
Lees meer

Verhoging pensioenen verder uit beeld na beroerd kwartaal

23-4-2018 De grote Nederlandse pensioenfondsen hadden afgelopen kwartaal veel te lijden van de onrust op de financiële markten.
Lees meer

Berichten uit kabinet en parlement over koopkracht, inkomen en AOW.

15-4-2018 Op dinsdag 3 april jl. is een groot aantal moties in de Tweede Kamer in stemming gebracht.
Lees meer

Eindelijk een stap voorwaarts

15-4-2018 Op dinsdag 10 april werd in het bijzijn van KBO-PCOB het programma van de tweede pijler van het Pact Ouderenzorg gepresenteerd.
Lees meer

30-3-2018 Koopkrachtraming 2018 en 2019 van het CPB.

30-3-2018 Afgelopen donderdag 22 maart zijn niet alleen de uitslagen van de verkiezingen bekend gemaakt,
Lees meer

E-learning Mbo-studenten Dementievriendelijk

30-3-2018 Volgens onderzoek van Alzheimer Nederland krijgt één op de vijf mensen een vorm van dementie.
Lees meer

Actieprogramma ministerie VWS om het personeelstekort in de zorg op te lossen.

18-3-2018 In de zorg werken ongeveer 1,2 miljoen mensen. De vraag naar zorg neemt enorm toe, zowel in de ziekenhuizen, in de zgn.1e lijn zorg
Lees meer

PACT voor de ouderenzorg (vervolg)

18-3-2018 Op 8 maart is door 41 organisaties en minister Hugo de Jonge van VWS (foto) het PACT voor de ouderenzorg ondertekend
Lees meer

Reactie op Evaluatie Wet Financieel Toetsingskader (FTK)

15-3-2018 Op 8 maart 2018 heeft minister Koolmees de aanbiedingsbrief en het rapport met de evaluatie van het Financieel Toetsingskader naar de Tweede Kamer gestuurd.
Lees meer

Kamerbrief over evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

15-03-2018 Minister Koolmees van SZW en minister Dekker van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer op 8 maart genformeerd
Lees meer

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen naar de Tweede Kamer

15-03-2018 Minister Koolmees stuurde op 8 maart 2018 de rapportage over de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen naar de Tweede Kamer.
Lees meer

Ouderen en ziekenhuisopname.

3-3-2018 Ik las de afgelopen twee weken twee artikelen over ouderen en ziekenhuisopname.
Lees meer

Senioren scoren goed op veiligheid, maar het kan nog beter

3-3-2018 Vandaag verscheen de Veiligheidsmonitor 2017. De Veiligheidsmonitor is een grootschalig terugkerend onderzoek onder de bevolking naar veiligheid
Lees meer

Acht nieuwe Nederlandse locaties op Street View

24-2-2018 Google Maps heeft acht locaties in Nederland toegevoegd aan Street View. Bezoek dus online locaties als Carré, Burgers' Zoo of Rotterdam Centraal.
Lees meer

Pensioenfonds en pensioenvereniging.

24-2-2018 Pensioenfondsen zijn soms niet bereid mee te werken aan het bekend maken van het feit dat er verenigingen van pensioengerechtigden bestaan
Lees meer

27-1-2018 Financiële situatie pensioenfondsen in 2017 licht verbeterd

De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn vorig jaar over de hele linie licht gestegen
Lees meer

Senioren digitaalvaardig, maar niet digibestendig

19-1-2018 Hoe handig zijn senioren op internet? Zijn ze bekend met nieuwe ontwikkelingen? En hoe zien zij de digitale toekomst?
Lees meer

Jaarverslag van Pensioenfonds Detailhandel over 2016.

12-10-2017: Voor ons ligt het jaarverslag over 2016 van ons Pensioenfonds. Een flink boekwerk van 128 pagina's , opgefleurd met maar liefst 38 pagina's foto's van werkenden en gepensioneerden in de detailhandel.
Lees meer

Actie Seniorvriendelijk gemeentebeleid

29-8-2017 Als belangenbehartiger richten KNVG en NVOG zich regelmatig tot de landelijke politiek. Een mooi voorbeeld hiervan is het manifest Een Oudervriendelijke Samenleving
Lees meer

Ouderenorganisaties sturen brief aan kabinetsinformateur inzake kostendelersnorm

13 mei 2017: In een brief, ondertekend door ANBO, KBO-PCOB, KNVG, NOOM en NVOG, houden de gezamenlijke ouderenorganisaties een pleidooi voor de afschaffing van de invoering van de kostendelersnorm
Lees meer

6 januari 2017 Hoeveel AOW krijg ik in 2017?

De nieuwe bedragen per 1 januari 2017: Bent u benieuwd hoe hoog uw AOW is in 2017? Een overzicht van de bedragen die in uw situatie gelden. De hoog…
Lees meer