18-6-2018 Financiële Positie Pensioenfonds Detailhandel mei 2018

Dekkingsgraad en waarde van jouw pensioen

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van een pensioenfonds. Het geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is.

Onderstaande grafiek laat het verband zien tussen de bezittingen en verplichtingen van het pensioenfonds en de dekkingsgraad. De voorlopige dekkingsgraad is 110,9% (blauwe kolom). Deze dekkingsgraad is onder invloed van de nieuwe regelgeving berekend, zonder de 3-maands rentemiddeling.

 

De nieuwe regelgeving schrijft voor dat pensioenfondsen een zogenaamde beleidsdekkingsgraad moeten publiceren. De beleidsdekkingsgraad (paarse kolom) over de afgelopen twaalf maanden was 111,0% (eind mei 2018).

Bekijk de ontwikkeling van de dekkingsgraad in de afgelopen twee jaar.

Waarom is de dekkingsgraad zo belangrijk? Het is voor pensioenfondsen belangrijk dat ze voldoende bezittingen hebben om de pensioenen nu en in de verre toekomst te kunnen uitkeren. De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding aan tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen. Hoe hoger de dekkingsgraad, des te beter de financiële situatie van het pensioenfonds is. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het fonds precies evenveel vermogen als bezittingen. Voor iedere euro die betaald moet worden, is er 1 euro in kas. Precies genoeg lijkt mooi, maar het is veiliger om een buffer (reserve) te hebben. Om tegenvallers op te vangen, maar ook om de pensioenen te kunnen verhogen met een toeslag. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de dekkingsgraden van Nederlandse pensioenfondsen. Op grond van wettelijke bepalingen stelt DNB ook eisen aan pensioenfondsen. Zo moet de dekkingsgraad van Pensioenfonds Detailhandel minimaal 105% zijn. Komen we onder dit minimum, dan spreken we over onderdekking.

Welke factoren beïnvloeden de dekkingsgraad? De rente heeft een grote invloed op de financiële situatie van pensioenfondsen. Stijgt de rente, dan daalt de waarde van de pensioenverplichtingen. Dat is gunstig voor de dekkingsgraad. Het is ongunstig als de rente daalt. Dan stijgt de waarde van de pensioenverplichtingen. DNB stelt de maandelijks de rente vast die pensioenfondsen moeten gebruiken voor de waardering van de verplichtingen. Pensioenfondsen beleggen hun vermogen in zowel aandelen als obligaties om rendement te behalen. Door dit rendement kan een pensioenfonds in de toekomst de pensioenen uitbetalen en/of de pensioenen verhogen met een toeslag. Daarnaast zijn onder andere de hoogte van de pensioenpremies en de leeftijd van de deelnemers in het pensioenfonds van belang.

Financiële positie Voor de berekening van de pensioenverplichtingen wordt gebruik gemaakt van de huidige marktrente. Daarnaast wordt er ook vanuit gegaan dat voor lange looptijden de rente groeit naar een tienjaars gemiddelde, de Ultimate Forward Rate (UFR).

De grafiek laat het verband zien tussen de bezittingen en verplichtingen van het pensioenfonds en de dekkingsgraad. De waarde van de verplichtingen zijn vanaf september 2012 gewaardeerd met de door DNB gepubliceerde Rente Termijn Structuur (RTS) op basis van de marktrente en van de UFR.

Herstelplan Pensioenfonds Detailhandel gaat door met de maatregelen die eerder in het herstelplan zijn vastgelegd. We houden je via deze website op de hoogte van onze financiële positie.

DE WAARDE VAN JOUW PENSIOEN

Omdat prijzen blijven stijgen, wordt je geld elk jaar minder waard. Je kunt immers minder kopen voor hetzelfde bedrag. Dat betekent dat ook je pensioen van Pensioenfonds Detailhandel in waarde afneemt. Om dit te voorkomen, probeert het pensioenfonds elk jaar de pensioenen te verhogen.

Pensioenfonds Detailhandel betaalt de verhoging van jouw pensioen uit het behaalde beleggingsrendement. Een verhoging is echter alleen mogelijk als het pensioenfonds genoeg geld heeft. Je hebt dus niet automatisch recht op een verhoging. Het pensioenfonds reserveert geen geld voor een verhoging en er wordt geen premie voor betaald.

Bron: Bedrijfspensioenfonds Detailhandel


Grootste deel pensioenen volgend jaar weer niet verhoogd

17-6-2018 Door goede beleggingsresultaten en een hogere rente in 2017 staan de pensioenfondsen er iets beter voor.
Lees meer

17-6-2018 KNVG Nieuwsbrief 16 juni 2018

KNVG Nieuwsbrief 16 juni 2018 is erbij geplaatst
Lees meer

8 tips voor preventieve activiteiten voor ouderen

14-6-2018 Veel gemeenten of wijken bieden activiteiten voor thuiswonende ouderen aan om gezond oud te worden en zelfstandig functioneren te bevorderen
Lees meer

Goede pensioencommunicatie moet duidelijk zijn

14-6-2018 KBO-PCOB onderschrijft de ambitie van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om richting pensioendeelnemers meer duidelijkheid te verschaffen over het te verwachten pensioen.
Lees meer

Door contant geld kan iedereen blijven meedoen

14-6-2018 Door de digitalisering verandert het betalingsverkeer; de dienstverlening wordt er sneller en efficiënter door.
Lees meer

KBO-PCOB ondertekent Max Pensioenmanifest

30-5-2018 Op 14 mei lanceerde Omroep Max het Pensioenmanifest. KBO-PCOB ondersteunt dit manifest en roept mee op tot een eenvoudiger, eerlijker en goedkoper pensioenstelsel.
Lees meer

Roep om voldoende leeftijdsbestendige woningen houdt aan

30-5-2018 Sneller bouwen van meer woningen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en zorgen voor betaalbare woningen.
Lees meer

Koopkracht gepensioneerden blijft stevig achter

15-5-2018 Op 11 april debatteert de Tweede Kamer over koopkrachtontwikkeling
Lees meer

Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit.

5-5-2018 Aan de slag voor een gezonder Nederland.
Al eerder schreven wij dat preventie in de zorg een van de belangrijkste doelstellingen is van de regering
Lees meer

Pensioenen: Financiële positie pensioenfondsen is verslechterd.

5-5-2018 Pensioenfondsen staan er minder goed voor dan eind vorig jaar, blijkt uit een overzicht van De Nederlandsche Bank (DNB).
Lees meer

Ouderen zelf expert in beter ouder worden

5-5-2018 Wat vinden ouderen zelf belangrijk als het gaat over wonen, welzijn en zorg? Wat zijn nou écht waardevolle verbeteringen?
Lees meer

Verhoging pensioenen verder uit beeld na beroerd kwartaal

23-4-2018 De grote Nederlandse pensioenfondsen hadden afgelopen kwartaal veel te lijden van de onrust op de financiële markten.
Lees meer

Berichten uit kabinet en parlement over koopkracht, inkomen en AOW.

15-4-2018 Op dinsdag 3 april jl. is een groot aantal moties in de Tweede Kamer in stemming gebracht.
Lees meer

Eindelijk een stap voorwaarts

15-4-2018 Op dinsdag 10 april werd in het bijzijn van KBO-PCOB het programma van de tweede pijler van het Pact Ouderenzorg gepresenteerd.
Lees meer

30-3-2018 Koopkrachtraming 2018 en 2019 van het CPB.

30-3-2018 Afgelopen donderdag 22 maart zijn niet alleen de uitslagen van de verkiezingen bekend gemaakt,
Lees meer

Grootste pensioenroof ooit: pensioenen zijn voor zeventig jaar gedekt

30-3-2018 De auteur van dit artikel is Wilma Berkhout. Zij is oud-belastinginspecteur en voorzitter van PVGE-Helmond.
Lees meer

E-learning Mbo-studenten Dementievriendelijk

30-3-2018 Volgens onderzoek van Alzheimer Nederland krijgt één op de vijf mensen een vorm van dementie.
Lees meer

Actieprogramma ministerie VWS om het personeelstekort in de zorg op te lossen.

18-3-2018 In de zorg werken ongeveer 1,2 miljoen mensen. De vraag naar zorg neemt enorm toe, zowel in de ziekenhuizen, in de zgn.1e lijn zorg
Lees meer

PACT voor de ouderenzorg (vervolg)

18-3-2018 Op 8 maart is door 41 organisaties en minister Hugo de Jonge van VWS (foto) het PACT voor de ouderenzorg ondertekend
Lees meer

Reactie op Evaluatie Wet Financieel Toetsingskader (FTK)

15-3-2018 Op 8 maart 2018 heeft minister Koolmees de aanbiedingsbrief en het rapport met de evaluatie van het Financieel Toetsingskader naar de Tweede Kamer gestuurd.
Lees meer

Kamerbrief over evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

15-03-2018 Minister Koolmees van SZW en minister Dekker van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer op 8 maart genformeerd
Lees meer

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen naar de Tweede Kamer

15-03-2018 Minister Koolmees stuurde op 8 maart 2018 de rapportage over de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen naar de Tweede Kamer.
Lees meer

Hulp bij belastingaangifte

8-3-2018 Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingpapieren? Leden van KBO-PCOB die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt
Lees meer

Ouderen en ziekenhuisopname.

3-3-2018 Ik las de afgelopen twee weken twee artikelen over ouderen en ziekenhuisopname.
Lees meer

Senioren scoren goed op veiligheid, maar het kan nog beter

3-3-2018 Vandaag verscheen de Veiligheidsmonitor 2017. De Veiligheidsmonitor is een grootschalig terugkerend onderzoek onder de bevolking naar veiligheid
Lees meer

Acht nieuwe Nederlandse locaties op Street View

24-2-2018 Google Maps heeft acht locaties in Nederland toegevoegd aan Street View. Bezoek dus online locaties als Carré, Burgers' Zoo of Rotterdam Centraal.
Lees meer

Pensioenfonds en pensioenvereniging.

24-2-2018 Pensioenfondsen zijn soms niet bereid mee te werken aan het bekend maken van het feit dat er verenigingen van pensioengerechtigden bestaan
Lees meer

Wie doet wie tekort?

15-02-2018 Op 5 februari hebben NVOG en KNVG een brief gestuurd aan de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder bovengenoemde titel.
Lees meer

Pensioenen: de basics

7-2-2018 Welke pensioenregelingen zijn er?
Wie ieder jaar zijn pensioen controleert zal constateren dat de toekomstige pensioenuitkering steeds lager wordt als het inkomen gelijk blijft.
Lees meer

E-learning Informele Zorg rond mensen met dementie

7-2-2018 Steeds meer mensen met dementie blijven thuis wonen. Wat vraagt dit nu van de mensen die de zorg voor hen op zich nemen?
Lees meer

27-1-2018 Financiële situatie pensioenfondsen in 2017 licht verbeterd

De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn vorig jaar over de hele linie licht gestegen
Lees meer

Ouderen net zo fit als jongeren

27-1-2018 Dat de vaardigheden om nog bij te leren verdwijnen bij het ouder worden is een stelling die niet klopt.
Lees meer

Let op bij een zorgaanbieder die geen contract heeft

27-1-2018 Als iemand aanklopt voor zorg bij een zorgverlener die geen contract heeft met een zorgverzekeraar dan is de zorgverzekering wettelijk verplicht om toch 75% van de door de patiënt gemaakte kosten te vergoeden, als die kosten althans onder de basisverzekering vallen.
Lees meer

27-1-2018 Beter Oud

In Beter Oud (zie ook de website www.beteroud.nl) werken ouderen(organisaties) en professionals samen.
Lees meer

Senioren digitaalvaardig, maar niet digibestendig

19-1-2018 Hoe handig zijn senioren op internet? Zijn ze bekend met nieuwe ontwikkelingen? En hoe zien zij de digitale toekomst?
Lees meer

Om deze reden valt je pensioen ook in 2018 tegen

15-1-2018 ANALYSE - De meeste pensioenen zullen in 2018 wederom tegenvallen. Met dank aan de rekenrente. Wat is dat toch voor een ding?
Lees meer

Nogmaals Pact voor de ouderenzorg.

30-12-2017 Zoals de voorzitter van de commissie Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit de heer Joop Blom in de nieuwsbrief van vorige week al meldde
Lees meer

Pact voor de ouderenzorg.

19-12-2017 Vorige week verscheen een uitvoerige brief van minister Hugo de Jonge die in het ministeriële driemanschap van het departement Volksgezondheid,
Lees meer

Jaarverslag van Pensioenfonds Detailhandel over 2016.

12-10-2017: Voor ons ligt het jaarverslag over 2016 van ons Pensioenfonds. Een flink boekwerk van 128 pagina's , opgefleurd met maar liefst 38 pagina's foto's van werkenden en gepensioneerden in de detailhandel.
Lees meer

Actie Seniorvriendelijk gemeentebeleid

29-8-2017 Als belangenbehartiger richten KNVG en NVOG zich regelmatig tot de landelijke politiek. Een mooi voorbeeld hiervan is het manifest Een Oudervriendelijke Samenleving
Lees meer

Ouderenorganisaties sturen brief aan kabinetsinformateur inzake kostendelersnorm

13 mei 2017: In een brief, ondertekend door ANBO, KBO-PCOB, KNVG, NOOM en NVOG, houden de gezamenlijke ouderenorganisaties een pleidooi voor de afschaffing van de invoering van de kostendelersnorm
Lees meer

6 januari 2017 Hoeveel AOW krijg ik in 2017?

De nieuwe bedragen per 1 januari 2017: Bent u benieuwd hoe hoog uw AOW is in 2017? Een overzicht van de bedragen die in uw situatie gelden. De hoog…
Lees meer