20-4-2018 KNVG Nieuwsbrief 19 april 2018

De nieuwsbrieven van de KNVG vindt u hieronder, door de betreffende nieuwsbrief aan te klikken kunt u de inhoud zien:

Bron: Website KNVG


Berichten uit kabinet en parlement over koopkracht, inkomen en AOW.

15-4-2018 Op dinsdag 3 april jl. is een groot aantal moties in de Tweede Kamer in stemming gebracht.
Lees meer

Eindelijk een stap voorwaarts

15-4-2018 Op dinsdag 10 april werd in het bijzijn van KBO-PCOB het programma van de tweede pijler van het Pact Ouderenzorg gepresenteerd.
Lees meer

15-4-2018 Financiële Positie Pensioenfonds Detailhandel maart 2018

15-4-2018 De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van een pensioenfonds. Het geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is.
Lees meer

30-3-2018 Koopkrachtraming 2018 en 2019 van het CPB.

30-3-2018 Afgelopen donderdag 22 maart zijn niet alleen de uitslagen van de verkiezingen bekend gemaakt,
Lees meer

Grootste pensioenroof ooit: pensioenen zijn voor zeventig jaar gedekt

30-3-2018 De auteur van dit artikel is Wilma Berkhout. Zij is oud-belastinginspecteur en voorzitter van PVGE-Helmond.
Lees meer

E-learning Mbo-studenten Dementievriendelijk

30-3-2018 Volgens onderzoek van Alzheimer Nederland krijgt één op de vijf mensen een vorm van dementie.
Lees meer

Actieprogramma ministerie VWS om het personeelstekort in de zorg op te lossen.

18-3-2018 In de zorg werken ongeveer 1,2 miljoen mensen. De vraag naar zorg neemt enorm toe, zowel in de ziekenhuizen, in de zgn.1e lijn zorg
Lees meer

PACT voor de ouderenzorg (vervolg)

18-3-2018 Op 8 maart is door 41 organisaties en minister Hugo de Jonge van VWS (foto) het PACT voor de ouderenzorg ondertekend
Lees meer

Reactie op Evaluatie Wet Financieel Toetsingskader (FTK)

15-3-2018 Op 8 maart 2018 heeft minister Koolmees de aanbiedingsbrief en het rapport met de evaluatie van het Financieel Toetsingskader naar de Tweede Kamer gestuurd.
Lees meer

Kamerbrief over evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

15-03-2018 Minister Koolmees van SZW en minister Dekker van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer op 8 maart genformeerd
Lees meer

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen naar de Tweede Kamer

15-03-2018 Minister Koolmees stuurde op 8 maart 2018 de rapportage over de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen naar de Tweede Kamer.
Lees meer

Hulp bij belastingaangifte

8-3-2018 Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingpapieren? Leden van KBO-PCOB die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt
Lees meer

Ouderen en ziekenhuisopname.

3-3-2018 Ik las de afgelopen twee weken twee artikelen over ouderen en ziekenhuisopname.
Lees meer

Senioren scoren goed op veiligheid, maar het kan nog beter

3-3-2018 Vandaag verscheen de Veiligheidsmonitor 2017. De Veiligheidsmonitor is een grootschalig terugkerend onderzoek onder de bevolking naar veiligheid
Lees meer

Acht nieuwe Nederlandse locaties op Street View

24-2-2018 Google Maps heeft acht locaties in Nederland toegevoegd aan Street View. Bezoek dus online locaties als Carré, Burgers' Zoo of Rotterdam Centraal.
Lees meer

Pensioenfonds en pensioenvereniging.

24-2-2018 Pensioenfondsen zijn soms niet bereid mee te werken aan het bekend maken van het feit dat er verenigingen van pensioengerechtigden bestaan
Lees meer

Wie doet wie tekort?

15-02-2018 Op 5 februari hebben NVOG en KNVG een brief gestuurd aan de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder bovengenoemde titel.
Lees meer

Pensioenen: de basics

7-2-2018 Welke pensioenregelingen zijn er?
Wie ieder jaar zijn pensioen controleert zal constateren dat de toekomstige pensioenuitkering steeds lager wordt als het inkomen gelijk blijft.
Lees meer

E-learning Informele Zorg rond mensen met dementie

7-2-2018 Steeds meer mensen met dementie blijven thuis wonen. Wat vraagt dit nu van de mensen die de zorg voor hen op zich nemen?
Lees meer

27-1-2018 Financiële situatie pensioenfondsen in 2017 licht verbeterd

De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn vorig jaar over de hele linie licht gestegen
Lees meer

Ouderen net zo fit als jongeren

27-1-2018 Dat de vaardigheden om nog bij te leren verdwijnen bij het ouder worden is een stelling die niet klopt.
Lees meer

Let op bij een zorgaanbieder die geen contract heeft

27-1-2018 Als iemand aanklopt voor zorg bij een zorgverlener die geen contract heeft met een zorgverzekeraar dan is de zorgverzekering wettelijk verplicht om toch 75% van de door de patiënt gemaakte kosten te vergoeden, als die kosten althans onder de basisverzekering vallen.
Lees meer

27-1-2018 Beter Oud

In Beter Oud (zie ook de website www.beteroud.nl) werken ouderen(organisaties) en professionals samen.
Lees meer

Senioren digitaalvaardig, maar niet digibestendig

19-1-2018 Hoe handig zijn senioren op internet? Zijn ze bekend met nieuwe ontwikkelingen? En hoe zien zij de digitale toekomst?
Lees meer

Om deze reden valt je pensioen ook in 2018 tegen

15-1-2018 ANALYSE - De meeste pensioenen zullen in 2018 wederom tegenvallen. Met dank aan de rekenrente. Wat is dat toch voor een ding?
Lees meer

Nogmaals Pact voor de ouderenzorg.

30-12-2017 Zoals de voorzitter van de commissie Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit de heer Joop Blom in de nieuwsbrief van vorige week al meldde
Lees meer

30-12-2017 Nepwaarschuwingen uit naam van Microsoft

30-12-2017 Wie op internet stuit op de melding dat de pc is besmet met virussen, kan de melding het best negeren.
Lees meer

Pact voor de ouderenzorg.

19-12-2017 Vorige week verscheen een uitvoerige brief van minister Hugo de Jonge die in het ministeriële driemanschap van het departement Volksgezondheid,
Lees meer

Actief ouder worden: bewegen is goed, meer bewegen is beter

15-12-2017 Negenentachtig procent van de somatische verpleeghuisbewoners is inactief en slechts 4 procent haalt de bewegingsrichtlijn.*
Lees meer

Hoe pakt koopkracht van ouderen uit onder Rutte-III?

15-12-2017 De nieuwe ministersploeg debatteert deze weken met de Tweede Kamer. KBO-PCOB voedt en volgt de begrotingsdebatten.
Lees meer

Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving.

24-11-2017 Reeds enige tijd geleden hebben wij u genformeerd over de coalitie langdurige zorg met een groot aantal organisaties, waaronder de ouderen/gepensioneerdenorganisaties NVOG, KNVG, KBO-PCOB en NOOM onder sturing van de Patinten Federatie Nederland.
Lees meer

Jaarverslag van Pensioenfonds Detailhandel over 2016.

12-10-2017: Voor ons ligt het jaarverslag over 2016 van ons Pensioenfonds. Een flink boekwerk van 128 pagina's , opgefleurd met maar liefst 38 pagina's foto's van werkenden en gepensioneerden in de detailhandel.
Lees meer

14-09-2017: Datum grote najaars-update Windows 10 bekend

14-09-2017: De herfst nadert en dat betekent dat Microsoft de tweede grote update voor Windows 10 uitrolt. 17 oktober is het zover.
Lees meer

Actie Seniorvriendelijk gemeentebeleid

29-8-2017 Als belangenbehartiger richten KNVG en NVOG zich regelmatig tot de landelijke politiek. Een mooi voorbeeld hiervan is het manifest Een Oudervriendelijke Samenleving
Lees meer

11-8-2017 Ondersteuning Office 2007 stopt bijna

11-8-2017 Microsoft waarschuwt mensen en bedrijven die Office 2007 nog gebruiken. Het kantoorpakket met onder meer Word en Excel 2007 wordt vanaf oktober niet meer ondersteund.
Lees meer

15-7-2017: Senioren steeds actiever op sociale media

15-7-2017: Senioren maken actiever gebruik van sociale media. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS
Lees meer

8 juli 2017: Windows 10 krijgt bescherming tegen gijzelsoftware

8 juli 2017: Een optie die mappen op de pc in de gaten houdt en ongeoorloofde wijzigingen blokkeert, moet Windows 10-gebruikers gaan beschermen tegen ransomware.
Lees meer

Ouderenorganisaties sturen brief aan kabinetsinformateur inzake kostendelersnorm

13 mei 2017: In een brief, ondertekend door ANBO, KBO-PCOB, KNVG, NOOM en NVOG, houden de gezamenlijke ouderenorganisaties een pleidooi voor de afschaffing van de invoering van de kostendelersnorm
Lees meer

6 januari 2017 Hoeveel AOW krijg ik in 2017?

De nieuwe bedragen per 1 januari 2017: Bent u benieuwd hoe hoog uw AOW is in 2017? Een overzicht van de bedragen die in uw situatie gelden. De hoog…
Lees meer